Aparatura badawcza | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aparatura badawcza

Wyposażenie laboratoriów badawczych i dydaktycznych
Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii

Ze względu na zróżnicowaną tematykę badawczą posiadamy laboratoria przystosowane do różnorodnych badań min. laboratoria do hodowli bakterii, grzybów, pasożytów ludzkich czy hodowli komórkowej. Laboratoria do analizy poziomów ekspresji genów, produkcji białek. A także specjalnie przystosowane pomieszczenia do prowadzenia badań molekularnych w jałowych warunkach.

Poniżej znajduje się spis najważniejszej aparatury znajdującej się w katedrze

Czytniki płytek:

 • VarioskanTM LUX (Thermo SCIENTIFIC)
 • Eppendorf PlateReader AF2200

Inkubatory:

 • C24 Incubator Shaker New Brnswick Scientific
 • Inkubator CO2 HERACELLTM VIOS 160i (Thermo SCIENTIFIC)
 • Inkubator powietrzny z grzaniem i chłodzeniem (Binder)
 • HeraTherm Incubator ThermoScientific
 • Inkubator CO2 New Brunswick Galaxy 170S

Inne:

 • Chromatograf cieczowy AKTA Purifier (GE Healthcare)
 • Spektrofotometr BioSpectrometer kinetic (Eppendorf)
 • Elektroporator Gene Pulser Xcell (Bio-Rad)
 • NanoDrop 1000 ThermoScientific
 • Eppendorf ThermoMixer C

Komory laminarne:

 • Komora laminarna ThermoScientific MSC Advantage
 • Komora laminarna ThermoScientific, Class 2

Mikroskopy:

 • Mikroskop odwrócony (IX 73, Olympus)
 • Mikroskop odwrócony do obserwacji w świetle widzialnym i po wzbudzeniu fluorescencji, (IX 73, Olympus).
 • Mikroskop odwrócony z kamerą IX53 (OLYMPUS)
 • Mikroskop odwrócony Leica DM IL LED DMC2900

Termocyklery:

 • Eppendorf Thermocycler Flexid Mastercycler Nexux GSX1
 • Eppendorf Thermocycler AG22331 Hamburg /2 sztuki/
 • Lightcycler MyGo Pro
 • Applied Biosystem GeneAmp PCR Systsme 2400        
 • Veriti 96 Well Thermal Cycler (Applied Biosystems)
 • Termocykler gradientowy Veriti (Applied Biosystems)
 • Termocykler czasu rzeczywistego LightCycler® 96 System, Roche, 3 jednostki
 • Termocykler Mastercycler Nexus Eppendorf

Szereg urządzeń do badań na zwierzętach:

 • Kriostat Leica CM1520
 • Miernik siły uchwytu dla myszy i szczurów Ugo Basile (code 47200)
 • Rotarod dla myszy Ugo Basile ( code 47650)
 • System anestezji wziewnej SomnoSuite®  (Kent Scientific)
 • Hot-cold plate, Hugo Basile, do badania przeczulicy bólowej/allodynii u myszy
 • Precyzyjny nóż mikrochirurgiczny typu "Wire Knife" M121  McHughMilieux

Szereg urządzeń do przeprowadzenia elektroforez: agarozowej, poliakrylamidowej oraz pulsacyjnej (BIO-RAD) oraz systemy do ich dokumentowania np. System do wizualizacji żeli i błon ChemiDocTM MP (BIO-RAD, System akwizycji obrazu UVP Biospectrum 615)

Wirówki:

 • Wirówki z chłodzeniem: 6K15 (Sigma); Legend X1R (Thermo Scientific), Legend Micro 17R
 • Wirówka z chłodzeniem Fresco 17 Thermo Scientific
 • Wirówka z chłodzeniem Eppendorf 5415 R
 • Wirówka Sigma 1-15

Wytrząsarki:

 • Wytrząsarki powietrzne z grzaniem i chłodzeniem: Innova 42– 2 sztuki; MaxQ 6000 (Thermo Scientific);
 • Wytrząsarka z chłodzeniem Innova® 42 (New Brunswick)
Zdjęcie Acta i mikroskopu Zdjęcie termocylerów i komory z przepływem laminarnym