Badania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

Zakres prowadzonych badań:
 
  • mikroorganizmy ekstremofilne i ich wykorzystanie w przemyśle (HC, MW)
  • diagnostyka zakażeń ludzkich i zwierzęcych wywoływanych przez bakterie (BK), grzyby (ABD, MM) i pasożyty (LHG, BF)
  • molekularne mechanizmy patogenności drobnoustrojów badania prowadzone in vitro (BK, RP, BZP, ABD, MM), in vivo  (BZP, RP)  a także z użyciem bezkręgowców modelowych Galleria melonella (MM)
  • molekularne podstawy regeneracji u ssaków (PS, RPł)
  • badania  immunoprotekcyjne zarażeń Toxoplasma gondii oraz infekcji wywoływanej przez krętka Borrelia burgdorferi (LHG)
  • związki światłoczułe degradujące DNA (PW)
  • rola polimorfizmów genetycznych i czynników epigenetycznych w chorobach (ASS)