Kierownik Katedry Chemii Analitycznej

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Budynek A Wydziału Chemicznego (budynek 6), pokój 236 D

tel. 48 58 347 10 10     e-mail: piotr.konieczka@pg.edu.pl

 

Sekretariat

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:00

mgr inż. Patrycja Szpinek

Budynek A Wydziału Chemicznego (budynek 6), pokój 234

tel. 48 58 347 19 10     e-mail: patrycja.szpinek@pg.edu.pl

 

Serdecznie witamy na stronie Katedry Chemii Analitycznej

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności naukowej naszej Katedry, informacje o pracownikach, materiały dydaktyczne dla studentów, jak również wiadomości bieżące. Katedra prowadzi wszechstronne badania w zakresie: analityki zanieczyszczeń środowiska, analizy próbek biologicznych, analityki surowców i żywności, analityki toksykologicznej i kryminalistycznej, przygotowania próbek do analizy, metrologii i technik chemometrycznych.

Szczególnie zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu obrazującego charakterystykę zaplecza dydaktycznego Naszej Katedry, opracowanego przez Naszych Pracowników i Doktorantów.

Aktualności
Publikacje
Szkolenia
Studenci

 

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.