Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Na podstawie pisma Władz Politechniki Gdańskiej z dnia 20 maja 2020 r. „Terminy i zasady przeprowadzania zajęć na PG po 25 maja. Komunikat dla studentów i wykładowców” na stronie domowej Wydziału Chemicznego przedstawione zostały zasady i harmonogram działania na Wydziale Chemicznym PG. Zachęcamy Studentów do zapoznania się z tymi informacjiami zamieszczonymi na stronie domowej Wydziału.

Szczegółowe komunikaty dotyczące funkcjonowania Politechniki Gdańskiej w stanie epidemii znajdują się pod adresem: https://pg.edu.pl/koronawirus

Chcielibyśmy podkreślić, że pomimo ogłoszonego stanu epidemii pracownicy oraz prowadzący zajęcia z Naszej Katedry pozostają do Państwa dyspozycji w trybie "pracy zdalnej", gdzie kontakt z prowadzącym odbywa się drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail). Informacje o adresach e-mailowych są zamieszczone na Stronie domowej Katedry w zakładce Pracownicy. Szczegółowe informacje oraz materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących speclajnie pod kątem platformy eNauczania zostały zamieszczone pod adresem: https://pg.edu.pl/enauczanie

Podstawowe materiały dydaktyczne do zajęć wykładowych, seminaryjnych i laboratoryjnych są dostępne w zakładce "Dydaktyka"

 

Kierownik Katedry Chemii Analitycznej

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Budynek A Wydziału Chemicznego (budynek 6), pokój 236 D

tel. 48 58 347 10 10     e-mail: piotr.konieczka@pg.edu.pl

 

Sekretariat

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:00

mgr inż. Patrycja Szpinek

Budynek A Wydziału Chemicznego (budynek 6), pokój 234

tel. 48 58 347 19 10     e-mail: patrycja.szpinek@pg.edu.pl

 

Serdecznie witamy na stronie Katedry Chemii Analitycznej

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności naukowej naszej Katedry, informacje o pracownikach, materiały dydaktyczne dla studentów, jak również wiadomości bieżące. Katedra prowadzi wszechstronne badania w zakresie: analityki zanieczyszczeń środowiska, analizy próbek biologicznych, analityki surowców i żywności, analityki toksykologicznej i kryminalistycznej, przygotowania próbek do analizy, metrologii i technik chemometrycznych. Zagadnienia te związane są bezpośrednio z rozwojem takich dyscyplin naukowych, jak: ochrona i monitoring środowiska, analityka chemiczna, które realizowane są na Wydziale Chemicznym. 

Aktualności
Publikacje
Szkolenia
Studenci

 

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.