Podręczniki akademickie | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Podręczniki akademickie

Podręczniki akademickie

 1. Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, J. Namieśnik, J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, PWN, Warszawa 1995
 2. Zarys ekotoksykologii, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika i J. Jaśkowskiego, EKO-Pharma, Gdańsk 1995
 3. Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika i Z. Jamrógiewicza, PWN, Warszawa 1998
 4. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Chem. Inż. Ekol. (zeszyt specjalny), 4, S1, 3-128 (1998)
 5. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, WNT, Warszawa 2000
 6. Pestycydy, występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, praca zbiorowa pod red. M. Biziuka, WNT, Warszawa 2001
 7. New horizons and challenges in environmental analysis and monitoring, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika, W. Chrzanowskiego, P. Szpinek, wydawca: Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM), Wydział Chemiczny PG, Gdańsk 2003
 8. Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika, W. Chrzanowskiego, P. Szpinek, wydawca: Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM), Wydział Chemiczny PG, Gdańsk 2003
 9. Ocena i kontrola jakości wyników analitycznych, P. Konieczka, J. Namieśnik, B. Zygmunt, E. Bulska, A. Świtaj-Zawadka, A. Naganowska, E. Kremer, M. Rompa, wydawca: Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM), Wydział Chemiczny PG, Gdańsk 2004
 10. Bioanalityka w ocenie zanieczyszczenia środowiska, praca zbiorowa pod red. W. Wardenckiego, wydawca: Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM), Wydział Chemiczny PG, Gdańsk 2004
 11. Chromatografia cieczowa, praca zbiorowa pod red. M. Kamińskiego i R. Kartanowicza, wydawca: Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM), Wydział Chemiczny PG, Gdańsk 2004
 12. Kontrola i zapewnienie jakości wyników pomiarów analitycznych, praca zbiorowa pod red. P. Konieczki i J. Namieśnika, WNT, Warszawa 2007
 13. P. Konieczka, J. Namieśnik, Quality assurance and quality control in the analytical chemical laboratory: a practical approach, CRC Press, 2009
 14. Analytical measurements in aquatic environments, ed. J.Namieśnik, P. Szefer, CRC Press, 2009
 15. Spektrometr mas jako detektor chromatograficzny. Połączenie GC-MS. K. Kuklińska, A. Melnyk, B. Zabiegała. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014
 16. Analiza ilościowa w chromatografii cieczowej. K. Wilczewska, W. Hewelt-Belka, P. Kubica, A. Kot-Wasik, A. Wasik. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2014
 17. Laboratorium z klasycznej chemii analitycznej: dla kierunku Biotechnologia. K. Dubalska, P. Konieczka, M. Marć, Ż. Polkowska, M. Rutkowska, A. Szreniawa-Sztajnert, B. Zabiegała. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014
 18. Laboratorium z klasycznej chemii analitycznej: dla kierunku Chemia. K. Dubalska, P. Konieczka, M. Marć, Ż. Polkowska, M. Rutkowska, A. Szreniawa-Sztajnert, B. Zabiegała. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014
 19. Laboratorium z klasycznej chemii analitycznej: dla kierunku Technologie Ochrony Środowiska. K. Dubalska, P. Konieczka, M. Marć, Ż. Polkowska, M. Rutkowska, A. Szreniawa-Sztajnert, B. Zabiegała. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014
 20. Water and Wastewater Analysis. P. Kubica, K. Wilczewska, A. Jakimska, A. Kot-Wasik, A. Wasik A. Gdańsk: GUT Publishing House, 2014
 21. Obliczenia w chemii analitycznej. G. Bajger-Nowak, T. Chmiel, T. Dymerski, P. Konieczka, M. Kujawski, Ż. Polkowska, M. Rutkowska, W. Wardencki, B. Zabiegała, B. Zygmunt. Gdańsk: Wydaw. PG, 2012

Skrypty

 1. Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika, skrypt PG, Gdańsk 1992
 2. Secondary effects and pollutants of the environment, J. Namieśnik, T. Górecki, W. Wardencki, B. Zygmunt, L. Torres, skrypt PG, Gdańsk 1993