Kursy Dydaktyczne | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kursy Dydaktyczne

LETNIA SZKOŁA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ I SPEKTROMETRII MAS

Drodzy Zainteresowani,
serdecznie zapraszam na letnią edycję kursu chromatografii cieczowej i spektrometrii mas (LC-MS).
W czerwcu 2021 proponujemy Państwu dwie edycje szkolenia z zakresu LC-MS: 21-22-23 czerwiec 2022 r. oraz 28-29-30 czerwiec 2022 r.).

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHCĄCYCH POSZERZYĆ czy UZUPEŁNIĆ SWOJĄ WIEDZĘ
Koszt kursu wynosi 3000 PLN (brutto).
W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych z jednego laboratorium zaoferujemy Państwu specjalne rabaty

Opłatę za uczestnictwo w kursie należy uiścić przed kursem na konto bankowe:
BZ WBK 78 1090 1098 0000 0001 2048 0998 (z odpowiednim dopiskiem – „nazwa kursu”).

Liczba osób w grupie laboratoryjnej jest ograniczona - zapewnimy reżim sanitarny, zachowamy wszelkie środki ostrożności.
Chętni deklarujący udział w letniej szkole chromatografii cieczowej i spektrometrii mas proszeni są o zgłaszanie się do dr. inż. Pawła Kubicy - pawkubic@pg.edu.pl lub bezpośrednio do prof. Agaty Kot-Wasik - agawasik@pg.edu.pl

Uczestnicy szkoleń otrzymują bogate materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia w języku polskim i angielskim.

Warto inwestować w swoje wykształcenie

Zainwestuj, przyjedź, gwarantujemy zajęcia bezpośrednio przy aparaturze, samodzielnie zoptymalizujesz warunki jonizacji analitów, przeprowadzisz ich identyfikację, zrobisz analizę ilościową, a jeśli przywieziesz ze sobą próbkę, razem poddamy ją analizie

Tematyka kursu Osoba odpowiedzialna
Kursy indywidualne "Na zamówienie"
 
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
piotr.konieczka@pg.edu.pl
Chromatografia Gazowa - poziom podstawowy
 
prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
bozena.zabiegala@pg.edu.pl
Kontrola i jakość wyników pomiarów analitycznych
 
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
piotr.konieczka@pg.edu.pl
Współczesna chromatografia cieczowa
 
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
agawasik@pg.edu.pl
Praktyczne zastosowania chromatografii cieczowej
 
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
agawasik@pg.edu.pl
Kurs LC-MS (Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas)
 
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
agawasik@pg.edu.pl
Przygotowanie próbek do analizy
 
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
agawasik@pg.edu.pl
ABC techniki SPE (Podstawy ekstrakcji do fazy stałej)
 
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
agawasik@pg.edu.pl
Szkolenia indywidualne w zakresie HPLC
 
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
agawasik@pg.edu.pl