Kursy indywidualne "na zamówienie" | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kursy indywidualne "na zamówienie"

Kursy indywidualne "na zamówienie"

termin kursu: do uzgodnienia
kierownik kursu: w zależności od tematyki
osoba do kontaktu: prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
e-mail: piotr.konieczka@pg.edu.pl
tel. 58 347 10 10
opłata za uczestnictwo w szkoleniu: ustalana indywidualnie

Coraz częściej zwracacie się Państwo do nas z konkretnymi problemami, szukając pomocy w ich rozwiązywaniu. Nie zawsze oferta tradycyjnych kursów trafia w Państwa indywidualne potrzeby. Stąd, w miarę naszych możliwości (doświadczenie, aparatura) służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem w formie kursów "na zamówienie".

Przykłady już zrealizowanych kursów "na zamówienie":

 • Oznaczanie WWA w próbkach wód, osadów i ścieków.
 • Oznaczanie PCB w próbkach wód, osadów i ścieków.
 • Oznaczanie analitów z grupy WWA i PCB z zastosowaniem techniki GC-MS.
 • Przygotowanie metody oznaczania WWA w próbkach wody i gleby do akredytacji.
 • Oznaczanie N2O, CH4, H2, H2S, CO2 w próbkach gazowych.
 • Metody przygotowania próbek do oznaczania pestycydów w wodach.
 • Lotne związki organiczne - termiczna desorpcja – metodyka, urządzenia.
 • Walidacja stosowanych metod analitycznych.

Zgłoszenie
W celu zgłoszenia należy:

 1. Wypełnić formularz.
 2. Wydrukować dokument.
 3. Podpisać wydrukowane zgłoszenie, a następnie przesłać je pocztą lub e-mailem (zeskanowany dokument) na adres:

         prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
         Katedra Chemii Analitycznej
         Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
         Narutowicza 11/12
         80-233 Gdańsk
         e-mail: piotr.konieczka@pg.edu.pl