Kurs LC-MS (Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometią mas) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kurs LC-MS (Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometią mas)

Kurs LC-MS (Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas)

termin kursu: LETNIA SZKOŁA CHROMATOGRAFICZNA - termin do uzgodnienia (czerwiec 2022)
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
e-mail: 
agawasik@pg.edu.pl
tel. 666 055 621 lub 58 347 18 33 
opłata za uczestnictwo w szkoleniu: 2000 PLN (cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia)

Uwaga: Istnieje możliwość połączenia kursu: „Praktyczne zastosowanie chromatografii cieczowej” z kursem „LC-MS”. Całkowity koszt w takim przypadku wynosi 3000 PLN.

W ramach kursu przewiduje się:

  • 12 godzin wykładów,
  • 15 godzin ćwiczeń laboratoryjno - seminaryjnych.

 Tematyka wykładów:

  • aspekty chromatograficzne, a detekcja MS,
  • interpretacja widm MS,
  • typy jonizacji i analizatory MS,
  • analiza ilościowa z zastosowaniem techniki LC-MS.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
Zakres ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje tematykę wykładów.

Opłatę za uczestnictwo w kursie należy uiścić przed terminem kursu na konto bankowe:
BZ WBK 78 1090 1098 0000 0001 2048 0998
(z odpowiednim dopiskiem – „nazwa kursu”)

Zgłoszenie należy kierować na adres e-mail
formularz