Kontrola i jakość wyników pomiarów analitycznych | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kontrola i jakość wyników pomiarów analitycznych

Kontrola i jakość wyników pomiarów analitycznych

termin kursu: do uzgodnienia
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
osoba do kontaktu: prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
e-mail: piotr.konieczka@pg.edu.pl
tel. 58 347 10 10
opłata za uczestnictwo w szkoleniu: 1200 PLN

W ramach kursu przewiduje się:
- 15 godzin wykładów
- 10 godzin ćwiczeń laboratoryjno - seminaryjnych.

Tematyka wykładów:

 • użyteczna statystyka matematyczna,
 • system kontroli jakości wyników pomiarów analitycznych,
 • spójność pomiarowa,
 • niepewność pomiaru,
 • walidacja procedur analitycznych,
 • materiały odniesienia,
 • badania międzylaboratoryjne.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

 • stosowanie testów statystycznych,
 • opracowanie wyników pomiarów,
 • szacowanie wartości niepewności,
 • wyznaczanie parametrów walidacyjnych,
 • wykorzystanie materiałów odniesienia,
 • wnioskowanie na podstawie wyników badań międzylaboratoryjnych.

Zgłoszenie
W celu zgłoszenia należy:

 1. Wypełnić formularz.
 2. Wydrukować dokument.
 3. Podpisać wydrukowane zgłoszenie, a następnie przesłać je pocztą lub e-mailem (zeskanowany dokument) na adres:

         prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
         Katedra Chemii Analitycznej
         Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
         Narutowicza 11/12
         80-233 Gdańsk
         e-mail: piotr.konieczka@pg.edu.pl