Chromatografia gazowa - poziom podstawowy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Chromatografia gazowa - poziom podstawowy

Chromatografia gazowa - poziom podstawowy

termin kursu: do uzgodnienia
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
osoba do kontaktu: prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
e-mail: bozena.zabiegala@pg.edu.pl
tel. 58 347 16 32
opłata za uczestnictwo w szkoleniu: do uzgodnienia
 

Program wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

 • wykład inauguracyjny otwierający kurs,
 • teoria chromatografii gazowej,
 • aparatura chromatograficzna - detektory stosowane w chromatografii gazowej,
 • aparatura chromatograficzna - urządzenia dozujące,
 • kolumny stosowane w chromatografii gazowej; dobór kolumn,
 • analiza ilościowa w GC, metody ISTD, ESTD, normalizacji,
 • statystyczna ocena wyników, oszacowanie niepewności,
 • podstawowe problemy w chromatografii gazowej.

Przewidywane są również prezentacje firm oferujących sprzęt i akcesoria do chromatografii gazowej.

Zajęcia laboratoryjne obejmują ćwiczenia takie jak:

 • dobór warunków rozdzielania związków oznaczanych metoda chromatografii gazowej,
 • optymalizacja warunków separacji chromatograficznej; porównanie możliwości rozdzielania kolumn pakowanych i kapilarnych; ocena pracy układu chromatograficznego; (przygotowane aparatu do pracy, ocena zachowania aparatury, kształt linii bazowej),
 • zaprezentowanie różnych technik dozowania próbek, porównanie technik: dozowanie w systemie: z podziałem i bez podziału strumienia (Split, Splitless),
 • zaprezentowanie różnych technik dozowania próbek, dozownik on-column,
 • analiza jakościowa, wybór sposobu detekcji, wyznaczanie czasów retencji i indeksów retencji na przykładzie węglowodorów alifatycznych i aromatycznych,
 • analiza ilościowa - porównanie metod, wyznaczanie granic oznaczalności, wykrywalności,
 • parametry walidacyjne metody wykorzystujące chromatografię gazową do ilościowego oznaczania związków.

Zgłoszenie
W celu zgłoszenia należy:

 1. Wypełnić formularz.
 2. Wydrukować dokument.
 3. Podpisać wydrukowane zgłoszenie, a następnie przesłać je pocztą lub e-mailem (zeskanowany dokument) na adres:

           prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
           Katedra Chemii Analitycznej
           Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
           Narutowicza 11/12
           80-233 Gdańsk
           e-mail: bozena.zabiegala@pg.edu.pl