Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
„Hybryda”

„Hybryda” to organizacja zrzeszająca ambitnych studentów głównie Wydziału Chemicznego, lecz nie tylko. Działamy już ponad 15 lat. Naszym członkom oferujemy możliwość kreatywnego rozwoju, udziału w projektach naukowych i dydaktycznych oraz wyjazdach integracyjnych i konferencjach studenckich.

Jesteśmy stałymi uczestnikami Zjazdów Sekcji Studenckiej PTChem oraz Ogólnopolskich Szkół Chemii. Przygotowujemy pokazy w ramach Bałtyckich Festiwali Nauki, Forów Organizacji i Kół Akademickich oraz dni otwartych Politechnika OPEN. Sami również organizujemy konkursy, seminaria i odczyty. W roku 2019 zostaliśmy również drugim, najlepszym w kraju kołem naukowym pod względem prowadzenia pokazów chemicznych, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Pokazów Chemicznych.

Sekcja działa pod opieką pracowników Katedry Chemii Nieorganicznej.

Nasz adres e-mail: sekcja.hybryda@gmail.com

Aktualności
Zapisz się
Zarząd

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.