Pytania na egzaminy dyplomowe | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pytania na egzaminy dyplomowe

Biotechnologia:
Pytania specjalizacyjne znajdują się na stronie Katedry, która odpowiada za daną specjalizację.

Chemia:

Chemia Budowlana:

Inżynieria Biomedyczna:

Inżynieria i Technologie Nośników Energii

Inżynieria Materiałowa:

Technologia Chemiczna:

Technologie Ochrony Środowiska:

Zielone Technologie i Monitoring 

Green Technologies and Monitoring

  • For GTM materials have been placed on [this] site.