Druki i formularze | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Druki i formularze

  1. Dla studentów:
  2. Dla dyplomantów:
    Studenci przed złożeniem kompletu dokumentów do obrony zobowiązani są skontaktować się z Dziekanatem w celu wystawienia faktury za dyplom oraz aktywowania e-karty obiegowej.
  3. Stypendium z własnego funduszu stypendialnego: