Procedury wydziałowe | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Procedury wydziałowe

  1. Procedura obiegu dokumentów (pdf, 75.78kB) Procedura obiegu dokumentów składanych w dziekanacie przez studentów Wydziału Chemicznego
  2. Procedura rozpatrywania podań studentów (pdf, 178.45kB) Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych ze składaniem przez studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej podań, odwołań, wniosków kierowanych do Prodziekana ds. Kształcenia.
  3. Procedura rejestracji studentów (pdf, 497.13kB) Procedura rejestracji studentów na semestr
  4. Procedura dyplomowania (pdf, 728.07kB) Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
  5. Procedura wybierania przedmiotów specjalizacyjnych (pdf, 69.43kB) Procedura wybierania przedmiotów specjalizacyjnych i obieralnych
  6. Procedura przeglądów sal i laboratoriów (pdf, 185.51kB) Procedura dokonywania przeglądów dydaktycznych sal wykładowych, seminaryjnych oraz laboratoriów, wyposażonych w meble i sprzęt multimedialny na WCh
  7. Procedura ochrony własności intelektualnej (pdf, 559.95kB) załączniki (doc, 80.00kB) Dotyczy wprowadzenia ochrony własności intelektualnej, której celem jest przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
  8. Monitorowanie programów kształcenia i dokonywanie zmian programowych (pdf, 302.96kB) załączniki (docx, 38.92kB) Monitorowanie programów kształcenia i dokonywanie zmian programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej