Procedury wydziałowe | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Procedury wydziałowe

 1. Procedura obiegu dokumentów
  Procedura obiegu dokumentów składanych w dziekanacie przez studentów Wydziału Chemicznego
 2. Procedura rozpatrywania podań studentów
  Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych ze składaniem przez studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej podań, odwołań, wniosków kierowanych do Prodziekana ds. Kształcenia.
 3. Procedura rejestracji studentów
  Procedura rejestracji studentów na semestr
 4. Procedura dyplomowania
  Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
 5. Procedura wybierania przedmiotów specjalizacyjnych
  Procedura wybierania przedmiotów specjalizacyjnych i obieralnych
 6. Procedura przeglądów sal i laboratoriów
  Procedura dokonywania przeglądów dydaktycznych sal wykładowych, seminaryjnych oraz laboratoriów, wyposażonych w meble i sprzęt multimedialny na WCh
 7. Procedura ochrony własności intelektualnej + załączniki
  Dotyczy wprowadzenia ochrony własności intelektualnej, której celem jest przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
 8. Monitorowanie programów kształcenia i dokonywanie zmian programowych + załączniki
  Monitorowanie programów kształcenia i dokonywanie zmian programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej