Akredytacje i wyróżnienia Akredytacje i wyróżnienia

 • 2016 r. – Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła akredytacji dla kierunku studiów Biotechnologia na obu stopniach na okres pięciu lat. Równocześnie akredytacja została udzielona Wydziałowi Chemicznemu przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) na ten sam okres i także dla obu stopni. Odpowiednie certyfikaty można zobaczyć poniżej. Akredytacja taka jest określana jako EUR-ACE, a absolwenci mogą stwierdzać, że są odpowiednio „EUR-ACE® Bachelor” lub „EUR-ACE® Master”.
   
 • 2016 r. – Kierunek studiów Chemia budowlana (I stopień) otrzymał certyfikat "Studia z Przyszłością" w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością" w 2016 roku.

  Wydział Chemiczny już w 2012 roku został również uhonorowany tytułem "Najlepszy Kierunek Studiów" w 2012 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za kierunek Chemia I stopień po jego zatwierdzeniu przez Polską Komisję Akredytacyjną, która przyznała ocenę wyróżniającą.
   
 • Nasz międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Materiałowa prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej otrzymał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wszystkie kryteria jakościowe zostały spełnione w stopniu "W pełni".
   
 • 2017 r. – dwujęzyczny kierunek studiów Zielone Technologie i Monitoring/Green Technologies and Monitoring I stopień otrzymał tytuł "Studia z Przyszłością" w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" za rok 2017.
   
 • 2018 r. – Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym PG otrzymały certyfikat „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” w 2018 r.
   
 • 2019 r – Wydział Chemiczny uzyskał wyróżnienie przyznane za zaangażowanie i szczególny wkład w realizację staży zawodowych dla uczniów w ramach projektu "Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej". Projekt jest realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020.