Akredytacje i wyróżnienia | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Akredytacje i wyróżnienia

 • 2023 r. – W Rankingu Kierunków Studiów Fundacji Perspektywy kierunek Technologia Chemiczna otrzymał pierwszą lokatę wśród wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Wysokie miejsce zajęły także inne nasze kierunki: Biotechnologia (studia II stopnia, 2 miejsce) oraz Chemia (3 miejsce).
   
 • 2022 r. – Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła akredytacji dla kierunku studiów Biotechnologia na obu stopniach na okres pięciu lat. Równocześnie akredytacja została udzielona Wydziałowi Chemicznemu przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) na ten sam okres i także dla obu stopni. Akredytacja taka jest określana jako EUR-ACE, a absolwenci mogą posługiwać się certyfikatami odpowiednio „EUR-ACE Bachelor” lub „EUR-ACE Master”.
   
 • 2021 r. – Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 31 marca przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku Chemia prowadzonym na I i II stopniu przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.
   
 • 2020 r. – Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 9 listopada przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku Biotechnologia prowadzonym na I i II stopniu przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.
   
 • 2020 r. – Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 21 maja przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku Technologia Chemiczna prowadzonym na I i II stopniu przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.
   
 • 2020 r. – Akredytacja międzynarodowa ECTN (European Chemistry Thematic Network) dla kierunku Chemia; wizytacja zespołu komisji akredytacyjnej ECTN odbyła się 17 października 2019 r., a dniu 20.01.2020 r. odpowiednie certyfikaty zostały podpisane przez przewodniczącego Zrzeszenia ECTN i szefa Komisji Akredytacyjnej ECTN. Wersja elektroniczna certyfikatów dla trzech stopni kształcenia: inżynierskim (Chemistry Eurobachelor®), magisterskim (Chemistry Euromaster®) i doktorskim (Chemistry Doctorate Eurolabel®).
   
 • 2019 r – Wydział Chemiczny uzyskał wyróżnienie przyznane za zaangażowanie i szczególny wkład w realizację staży zawodowych dla uczniów w ramach projektu "Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej". Projekt jest realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020.
   
 • 2018 r. – Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym PG otrzymały certyfikat „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” w 2018 r.
   
 • 2017 r. – dwujęzyczny kierunek studiów Zielone Technologie i Monitoring / Green Technologies and Monitoring I stopień otrzymał tytuł "Studia z Przyszłością" w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" za rok 2017.
   
 • 2016 r. – Kierunek studiów Chemia budowlana (I stopień) otrzymał certyfikat "Studia z Przyszłością" w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością" w 2016 roku.
   

  Nasz międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Materiałowa prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej otrzymał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wszystkie kryteria jakościowe zostały spełnione w stopniu "W pełni".
   

 • 2016 r. – Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła akredytacji dla kierunku studiów Biotechnologia na obu stopniach na okres pięciu lat. Równocześnie akredytacja została udzielona Wydziałowi Chemicznemu przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) na ten sam okres i także dla obu stopni. Akredytacja taka jest określana jako EUR-ACE, a absolwenci mogą posługiwać się certyfikatami odpowiednio „EUR-ACE® Bachelor” lub „EUR-ACE® Master”.
   
 • 2012 – Wydział Chemiczny został uhonorowany tytułem "Najlepszy Kierunek Studiów" przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za kierunek Chemia I stopień po jego zatwierdzeniu przez Polską Komisję Akredytacyjną, która przyznała ocenę wyróżniającą.