#Pracownicy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Prof. Jarosław Chojnacki w Zespole Konsultantów Polpharma

Jarosław Chojnacki

Prof. Jarosław Chojnacki od kilku lat realizuje zlecenia na badanie struktury kryształów otrzymywanych w firmie Polpharma S.A. W roku 2022 został powołany do udziału w naukowym Zespole Konsultantów tej firmy, SAB (Scientific Advising Board). W ramach działalności tego gremium służy wiedzą ekspercką Departamentowi Badań i Rozwoju API Zakładów Farmaceutycznych.

XXII edycja Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego

grafika tematyczna
Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo, Prezydent Gdyni może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3.000 zł każde. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Regulamin i harmonogram konkursu dostępne są na stronie.

Prof. Żaneta Polkowska członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN

Prof. Ż. Polkowska na tle bazy polarnej

Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska w dniu 21.02.2023 r. została członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026 (uchwała Prezydium PAN nr 9/2023 z dnia 21.02.2023 w sprawie powołania członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026).

Weź udział w pokazie mody ZERO WASTE!

grafika tematyczna
28 maja w ramach Pikniku Nauki Fahrenheita odbędzie się pokaz mody ZERO WASTE. Poszukiwane są osoby, które wcielą się w role projektantek i projektantów oraz modelek i modeli. Masz pomysł na wykorzystanie niepotrzebnych już ubrań lub materiałów (niekoniecznie tekstylnych)? Chcesz stworzyć nieszablonowe kreacje? A może chętnie zaprezentujesz strój, który zaprojektuje ktoś inny?

Przygotowywane na pokaz stroje mogą powstać z dowolnych materiałów: zapomnianych i niechcianych ubrań, zużytych opakowań lub ich elementów oraz innych rzeczy, które w większości znajdziemy w naszych domach. Pokaz ma połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli dobrą zabawę z szerzeniem idei o ograniczaniu oraz ponownym wykorzystywaniu ubrań. Przemysł tekstylny napędza podaż odzieży, a jej produkcja powoduje emisję ogromnej ilości zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

Wyniki konkursu Aurum Supporting International Research Team Building (III edycja)

grafika tematyczna

W ramach trzeciej edycji programu Aurum Supporting International Research Team Building 7 z 14 wniosków otrzymało finansowanie w wysokości ponad 2,5 mln złotych.

Przyznane w ramach konkursu środki finansowe będą wpływać na zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego Politechniki Gdańskiej, przez powstanie nowych zespołów badawczych, kierowanych przez naukowców z PG prowadzących badania z udziałem naukowców zagranicznych.

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla zespołu prof. Darowickiego

Zdjęcie z gali wręczenia nagród
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki w kategorii: Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dla zespołu pod kierownictwem profesora Kazimierza Darowickiego.

19 lutego 2023 r. w Sali koncertowej Jordanki w Toruniu odbyła się Gala Nauki Polskiej, podczas której w pierwszym dniu Światowego Kongresu Kopernikańskiego Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny nauki. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Profesor Janusz Datta członkiem Rady Programowej czasopisma Przemysł Chemiczny

grafika tematyczna

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego powołał prof. dr hab. inż. Janusza Dattę na członka Rady Programowej czasopisma Przemysł Chemiczny w kadencji 2023 - 2026.

Przemysł Chemiczny jest najstarszym polskim czasopismem chemicznym, wydawanym od 1917 r. Czasopismo od 1964 r. jest notowane na tzw. liście filadelfijskiej najlepszych naukowych pism świata. Ostatni znany Impact Factor pisma (za 2021 r.) wynosi 0,490 (70 pkt.).

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy!

Wyniki konkursu Technetium Talent Management Grants (III edycja)

Technetium Talent Management Grants
Kolejna, trzecia edycja programu Technetium Talent Management Grants, wspierającego aktywność mentorów współpracujących z uzdolnionymi studentami, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wyłoniono 19 zwycięskich projektów na łączną kwotę 443 389 zł.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie Politechniki Gdańskiej w zakładce Uczelnia Badawcza:

Na Wydziale Chemicznym finansowanie otrzymało aż 9 projektów złożonych w ramach centrów:

Prof. Janusz Rachoń Przewodniczącym Rady Naukowej IChO PAN

Janusz Rachoń

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń został ponownie powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

Jednocześnie Profesor Rachoń został wybrany na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026.

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia tych zaszczytnych funkcji!

Subskrybuj #Pracownicy