Audytorium Chemiczne | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Audytorium Chemiczne

Główny rzutnik multimedialny:

  • przyłącza: VGA, HDMI, Mini Jack
  • proporcje obrazu: 16:9
  • Kabel HDMI we własnym zakresie. Możliwość odtwarzania dźwięku. Możliwość użycia równocześnie z rzutnikiem pomocniczym.

Pomocniczy rzutnik multimedialny:

  • przyłącza: VGA, HDMI, Mini Jack
  • proporcje obrazu: 4:3
  • Kabel HDMI we własnym zakresie. Możliwość odtwarzania dźwięku. Możliwość użycia równocześnie z rzutnikiem głównym.

Nagłośnienie:

  • 1x bezprzewodowy mikrofon w szafce.