Pracownie Badań Strukturalnych na Wydziale Chemicznym PG | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-15

Pracownie Badań Strukturalnych na Wydziale Chemicznym PG

Mikroskop fluorescencyjny
Mikroskop fluorescencyjny

Pod koniec roku 2021 decyzją rektora prof. Krzysztofa Wilde (ZR 79/2021 z dnia 21.12.2021) w ramach struktury organizacyjnej Wydziału Chemicznego powstała nowa jednostka o nazwie Pracownie Badań Strukturalnych (PBS). Pracownie Badań Strukturalnych funkcjonują w oparciu o aparaturę już działającą w strukturze katedr i laboratoriów Wydziału Chemicznego. W skład wyposażenia PBS wchodzą podstawowe urządzenia dostarczające wiedzy o budowie związków chemicznych zarówno w roztworze jak i ciele stałym. Są to:

  • Spektrometry NMR
  • Spektrometry mas
  • Rentgenowski dyfraktometr monokrystaliczny

W skład PBS wchodzi również pracownia mikroskopowa wyposażona w mikroskopy fluoroscencyjne oraz pracownia modelowania molekularnego.

Zadaniem PBS będzie wytwarzanie i dostarczanie interesariuszom zestawu informacji strukturalnych w postaci danych źródłowych lub ich interpretacji.

W ciągu najbliższych trzech lat – od 01.10.2021 – działalność Pracowni Badań Strukturalnych będzie organizowana i dofinansowywana z dwóch źródeł:

Wnioskodawcą projektu Silicium była pani Dziekan prof. Agata Kot-Wasik, kierownikiem projektu prof. Anna Dołęga, a w przygotowaniu projektu brali udział prof. M. Bagiński, prof. A. Dołęga, prof. P. Konieczka, dr P. Sowiński, prof. A. Kot-Wasik oraz pracownicy Katedry Chemii Analitycznej i Katedry Chemii Nieorganicznej.

Obecnie przygotowywana jest informacja o wyposażeniu i zasadach współpracy z Pracowniami Badań Strukturalnych.

598 wyświetleń