ABC techniki SPE (Podstawy ekstrakcji do fazy stałej) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

ABC techniki SPE (Podstawy ekstrakcji do fazy stałej)

ABC techniki SPE (Podstawy ekstrakcji do fazy stałej)

termin kursu: do uzgodnienia indywidualnie
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
e-mail: agawasik@pg.edu.pl
tel. 666 055 621 lub 58 347 18 33 

opłata za uczestnictwo w szkoleniu: 1000 PLN (cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia)
Uwaga: Istnieje możliwość połączenia kursu: „Przygotowanie próbek do analizy” z kursem: „ABC techniki SPE”. Całkowity koszt w takim przypadku wynosi 2000 PLN.

W ramach kursu przewiduje się:

 • 8 godzin wykładów,
 • 10 godzin ćwiczeń laboratoryjno - seminaryjnych.

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

 • degradacja, konserwacja, przechowywanie próbek,
 • podstawy techniki SPE,
 • stałe sorbenty stosowane w technice SPE,
 • wykorzystanie techniki SPE do izolacji związków z próbek ciekłych,
 • formy sorbentów (kolumienki, krążki, krążki do szybkiej ekstrakcji, kolumienki z krążkami) stosowane w technice SPE,
 • wykorzystywanie techniki SPE do oczyszczania ekstraktów,
 • podstawowe problemy w trakcie przygotowywania próbek za pomocą techniki SPE (zatykanie złoża, wysuszenie sorbentu, przebicie złoża).

Proponowana tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

 • wykorzystanie techniki SPE do izolacji i wzbogacania leków, witamin, WWA, pestycydów, fenoli, fenoksykwasów z wody (do wyboru przez uczestników kursu),
 • izolacja związków trudnolotnych z pomarańczy/pomidorów z wykorzystaniem techniki SPE,
 • wykorzystanie techniki SPE do oczyszczania ekstraktu heksanowego,
 • oznaczanie WWA i PCB w próbkach olejów transformatorowych z wykorzystaniem techniki SPE na etapie przygotowania próbek,
 • podstawowe problemy spotykane podczas izolacji analitów za pomocą techniki SPE (zatykanie kolumienek, wysychanie złoża sorbentu, osuszanie złoża sorbentu).

Opłatę za uczestnictwo w kursie należy uiścić przed terminem kursu na konto bankowe:
BZ WBK 78 1090 1098 0000 0001 2048 0998
(z odpowiednim dopiskiem – „nazwa kursu”).

Zgłoszenie należy kierować na adres e-mail
formularz