Przygotowanie próbek do analizy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Przygotowanie próbek do analizy

Przygotowanie próbek do analizy

termin kursu: do uzgodnienia indywidualnie
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
e-mail: agawasik@pg.edu.pl
tel. 666 055 621 lub 58 347 18 33 

opłata za uczestnictwo w szkoleniu: 1500 PLN (cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia)
Uwaga: Istnieje możliwość połączenia kursu: „Przygotowanie próbek do analizy” z kursem: „ABC techniki SPE”. Całkowity koszt w takim przypadku wynosi 3000 PLN.

W ramach kursu przewiduje się:

 • 12 godzin wykładów,
 • 15 godzin ćwiczeń laboratoryjno - seminaryjnych.

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

 • techniki pasywne i dynamiczne pobierania próbek - podział technik, podstawy i zastosowanie,
 • degradacja, konserwacja, przechowywanie próbek,
 • izolacja lotnych związków z próbek (technika analizy fazy nadpowierzchniowej w układzie statycznym (SHS), w układzie dynamicznym (DHS), technika wypłukiwania i wyłapywania (PT), desorpcja termiczna (TD),
 • izolacja trudnolotnych substancji z próbek ciekłych: ekstrakcja z pomocą rozpuszczalnika (LLE, μLLE, SDE, SPE), ekstrakcja do fazy stałej (SPE z użyciem kolumienek, krążków do szybkiej ekstrakcji),
 • podstawy i zastosowanie nowoczesnych bezrozpuszczalnikowych technik ekstrakcji (mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej - SPME, ekstrakcja za pomocą ruchomego elementu sorpcyjnego - SBSE, technika wiszącej kropli),
 • izolacja analitów z próbek stałych: ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika (w aparacie Soxhleta, UAE, MAE, SFE, ASE) i płynu w stanie nadkrytycznym (SFE),
 • oczyszczanie ekstraktu,
 • podstawowe problemy w trakcie przygotowywania próbek.

Proponowana tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

 • wykorzystanie techniki wiszącej kropli do oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w olejach jadalnych/preparatach farmaceutycznych (do wyboru przez uczestników kursu),
 • wykorzystanie techniki SPME do izolacji analitów z powietrza lub wody,
 • wykorzystanie techniki SPE do izolacji i wzbogacania (izolacja leków, witamin, WWA, fenoli – do wyboru przez uczestników kursu),
 • izolacja substancji z próbek stałych: porównanie ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika w aparacie Soxhleta i jego automatycznej wersji (Soxtec),
 • izolacja lotnych analitów z wykorzystaniem technik analizy fazy nadpowierzchniowej (HS), wypłukiwania i wyłapywania (PT) (do wyboru przez uczestników kursu),
 • budowa i przygotowanie dozymetrów pasywnych do ekspozycji,
 • oczyszczanie ekstraktu za pomocą chromatografii wykluczeniowej,
 • ekstrakcja analitów za pomocą rozpuszczalnika wspomagana promieniowanie ultradźwiękowym i mikrofalowym w otwartym naczyniu,
 • izolacja związków organicznych z wykorzystaniem techniki przyspieszonej ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika (pod zwiększonym ciśnieniem i temperaturą - ASE),
 • izolacja związków trudnolotnych z próbek pomarańczy/pomidorów z wykorzystaniem techniki SPE.

Opłatę za uczestnictwo w kursie należy uiścić przed terminem kursu na konto bankowe:
BZ WBK 78 1090 1098 0000 0001 2048 0998
(z odpowiednim dopiskiem – „nazwa kursu”).

Zgłoszenie należy kierować na adres e-mail
formularz