Współczesna chromatografia cieczowa

termin kursu: do uzgodnienia indywidualnie
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
e-mail: 
agawasik@pg.edu.pl
tel.  666 055 621 lub 58 347 18 33
opłata za uczestnictwo w szkoleniu: 3000 PLN (cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia)

W ramach kursu przewiduje się:

 • 17 godzin wykładów,
 • 20 godzin ćwiczeń laboratoryjno - seminaryjnych,
 • 3 godziny zajęć konsultacyjno - seminaryjnych (tematyka wg preferencji uczestników kursu).

Tematyka wykładów:

 • wykorzystanie normalnego oraz odwróconego układu faz HPLC,
 • problematyka doboru optymalnego układu chromatograficznego/programu elucji i techniki oraz warunków detekcji, efektywna eksploatacja aparatury do HPLC,
 • retencja i selektywność oraz mechanizmy retencji w chromatografii cieczowej,
 • ultrasprawna chromatografia cieczowa,
 • chromatografia jonowa,
 • detektory wykorzystywane w chromatografii cieczowej,
 • oznaczanie ilościowe z wykorzystaniem technik chromatograficznych,
 • techniki przygotowania próbek do analizy chromatograficznej,
 • walidacja metod analitycznych w chromatografii cieczowej.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

 • uruchamianie chromatografu cieczowego i wykonanie prostej analizy chromatograficznej,
 • analiza ilościowa wykorzystywana w HPLC,
 • sprawność, a parametry kolumny chromatograficznej,
 • optymalizacja warunków rozdzielania (m.in. selektywność faz ruchomych, wybór techniki detekcji).

Opłatę za uczestnictwo w kursie należy uiścić przed terminem kursu na konto bankowe:
BZ WBK 78 1090 1098 0000 0001 2048 0998
(z odpowiednim dopiskiem – „nazwa kursu”)

Zgłoszenie należy kierować na adres e-mail
formularz