Jan Dobrowolski

Jan Dobrowolski (1919-1998)

Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej, 1976-1989.

Chemia nieorganiczna
Chemia telluru
Chemia pierwiastków rzadkich

Urodzony 13 lipca 1919 w Tarnowie, tamże matura w 1937 roku. Studiował w latach 1937-39 na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej (I i II rok studiów). Studia kontynuował w Politechnice Gdańskiej (1946-49) na Wydziale Chemicznym. Tam też 20 czerwca 1949 obronił dyplom magisterski (mgr inż.). Stopień doktora otrzymał 14 października 1961 na Wydziale Chemicznym PG. Jego promotorem był Włodzimierz Rodziewicz. Po habilitacji (22 czerwca 1966) objął w marcu 1967 roku stanowisko docenta etatowego. W 1974 roku zatrudniony został na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w 1982 zwyczajnego.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1945-46: sekretarz Urzędu Repatriacyjnego (PUR) w Gdańsku-Narwiku
 • 1946-47: kierownik biura Związku Zawodowego w AMG
 • 1947-64: pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chemii Nieorganicznej PG (mł. as., as., st. as., adj., 1955-61 zastępca profesora, 1961-64 starszy wykładowca)
 • 1949-58: prace dodatkowe w AMG i WSP
 • 1964-67: pełniący obowiązki Kierownika Katedry Chemii Ogólnej (st. wykł.)
 • 1967-76: Kierownik Katedry Chemii Ogólnej (od roku 1969 Zakładu Chemii Ogólnej) (doc. etat., od 1974 prof. nadzw.)
 • 01.09.1976-31.08.1989: Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej PG na stanowisku prof. nadzw., a od 1 maja 1985 na stanowisku prof. zw.
 • 30.09.1989: emerytura

Ważniejsze funkcje:

 • 1967-76: Kierownik Katedry/Zakładu Chemii Ogólnej PG
 • 1976-89: Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej PG
 • 01.09.1981-31.08.1984: Dziekan Wydziału Chemicznego PG
 • 1974: zastępca Dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PG
 • 1954-55: członek ekipy polskiej w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie

Tematyka naukowa obejmowała chemię telluru i pierwiastków rzadkich.

W Politechnice Gdańskiej pracował 42 lata (1 lutego 1947 - 30 września 1989), wypromował 11 doktorów. Zmarł 25 stycznia 1998 w Gdańsku.

Autor: Wiesław Wojnowski