Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-24

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zuzanna Koziara fot. R. Tylingo
Zuzanna Koziara fot. R. Tylingo
Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Zuzanna Koziara przystąpi do publicznej obrony pracy doktorskiej pt. ,,Ocena wpływu pokarmowych kwasów nukleinowych i ich komponentów na replikacyjną i naprawczą syntezę DNA w modelach komórek ludzkiego układu pokarmowego". Obrona odbędzie się 1 grudnia 2023 roku o godzinie 14:30 w Audytorium 1.4 na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i będzie również dostępna za pośrednictwem platformy Ms Teams.

Streszczenie rozprawy: Kwasy nukleinowe, do których należą DNA i RNA, są podstawowymi elementami każdej komórki niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pomimo, że cząsteczki te stanowią również nieodłączne składniki produktów żywnościowych spożywanych przez człowieka, to badania na temat ich zawartości w żywności oraz wartości odżywczej są ograniczone. Wyniki uzyskane w niniejszej pracy doktorskiej pokazały istotne różnice w ilości, wielkości i rozmieszczeniu jąder komórkowych, a także stopniu fragmentacji DNA w produktach żywnościowych. Wyizolowane z badanych produktów kwasy nukleinowe oraz pojedyncze nukleozydy miały wpływ na pobudzenie wzrostu komórek ludzkiego układu pokarmowego w obecności inhibitora syntezy replikacyjnej DNA, czego nie zaobserwowano w warunkach niezaburzonego procesu syntezy. Dodatek badanych związków nie wpłynął na zmniejszenie fragmentacji DNA komórek HT29 wywołanej H2O2 w obecności kofeiny. Uzyskane wyniki potwierdziły, że komórki układu pokarmowego są w stanie korzystać z egzogennych, pochodzących z żywności kwasów nukleinowych oraz ich prekursorów, tym samym wskazując na celowość uznania ich za odżywczy składnik żywności.

Promotor: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz, dr hab. Jarosław Paluszczak, dr hab. inż. Aleksander Siger

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Zachęcamy do zapoznania się z pracą doktorską i opiniami recenzentów w Czytelni Biblioteki Głównej PG oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG.

50 wyświetleń