Katedra Konwersji i Magazynowania Energii | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Konwersji i Magazynowania Energii

 Serdecznie witamy na naszej stronie:

Logo KKiME napis

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności naukowej  i badawczej naszej Katedry, informacje o pracownikach, materiały dydaktyczne dla studentów, jak również wiadomości bieżące. Katedra prowadzi wszechstronne badania (modelowe, teoretyczne, eksperymentalne) w zakresie:

  • zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw,
  • możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania,
  • opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych modułów i ogniw fotowoltaicznych,
  • opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych.

Zagadnienia te związane są bezpośrednio z rozwojem dyscypliny naukowej: nauki chemiczne, realizowanej na Wydziale Chemicznym PG. Problemy te są związane z oddziaływaniem szeroko rozumianej energetyki na środowisko pod kątem badania, opracowania i promocji proekologicznych technologii i nośników energii, przyjaznych środowisku.

katedrarysunekKKIME