Serdecznie witamy na stronie
KATEDRY KONWERSJI i MAGAZYNOWANIA ENERGII

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności naukowej naszej Katedry, informacje o pracownikach, materiały dydaktyczne dla studentów, jak również wiadomości bieżące. Katedra prowadzi wszechstronne badania (modelowe, teoretyczne, eksperymentalne) w zakresie:

  • zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw,
  • możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania,
  • opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych modułów i ogniw fotowoltaicznych,
  • opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych.

Zagadnienia te związane są bezpośrednio z rozwojem takich dyscyplin naukowych, jak: technologia chemiczna i ochrona środowiska, które realizowane są na Wydziale Chemicznym. Problemy te są związane z oddziaływaniem szeroko rozumianej energetyki na środowisko pod kątem badania, opracowania i promocji proekologicznych technologii i nośników energii, przyjaznych środowisku.