Projekt: "Hybrid energy storage devices based on composite materials for high power application" Projekt: "Hybrid energy storage devices based on composite materials for high power application"

(Urządzenia hybrydowe do magazynowania energii wykonane z materiałów kompozytowych do zastosowań o dużej mocy) Kierownik: dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka Projekt jest realizowany w ramach...

Projekt: „Nanocomposites based on conducting polymers and carbon materials for supercapacitor application” Projekt: „Nanocomposites based on conducting polymers and carbon materials for supercapacitor application”

Kierownik projektu: dr inż. Monika Wilamowska   Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – Fundusz Małych Grantów (Small Grant...