Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR I) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR I)

Oferta

Pracownia oferuje wykonywanie pomiarów NMR, widm jednowymiarowych oraz dwuwymiarowych homo- i heterokorelacyjnych.

 

Wyposażenie

Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego wyposażona jest w następujące spektrometry:

Varian Unity Inova 500 (500 MHz) wyposażony w:

  • dwa równoważne kanały pomiarowe z generatorami
    do kształtowania obwiedni pulsów
  • sondę PFG 5 mm do pośredniej detekcji 1H/(15N-31P)
  • sondę szerokopasmową 10 mm (15N-31P)
  • przystawkę temperaturową (-150 do +200 °C)
  • przystawkę PFG pozwalającą na wykonywanie widm metodą pulsów gradientu pola magnetycznego, co zwykle wielokrotnie skraca czas eksperymentów dwuwymiarowych i zapewnia skuteczniejszą eliminację niepożądanych sygnałów

Varian Gemini 2000 (200 MHz) z sondą 5 mm dla 1H i 13C

 

Zasady korzystania / współpracy

Samodzielny dostęp do spektrometrów mają jedynie przeszkoleni użytkownicy. W innym przypadku przebywanie w laboratorium możliwe jest tylko w obecności operatora. Możliwe jest wykonanie i uzyskanie wyłącznie danych pomiarowych (tylko odpłatnie) lub kompletnej interpretacji danych pomiarowych (odpłatnie lub w ramach współpracy naukowej).

Cennik

 

Kontakt

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem pomiarów i ustaleniem zasad współpracy proszone są o zgłaszanie się mailowo do przeszkolonych pracowników wymienionych jako osoby do kontaktu. Mail proszę również przesłać do wiadomości na adres elzbieta.szyc@pg.edu.pl

Osoby do kontaktu:

dr inż. Paweł Sowiński – pawel.sowinski@pg.edu.pl
dr inż. Katarzyna Szwarc-Karabyka – katszwar@pg.edu.pl
mgr Joanna Woszczyk – joawoszc@pg.edu.pl

E-mail ogólny nmrlab@chem.pg.gda.pl