Pracownicy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy

dr hab. inż. Jacek Gębicki , prof. uczelni
KIEROWNIK KATEDRY

tel. +48 58 347 27 52
e-mail: jacek.gebicki@pg.edu.pl
Ch. A pok. 37

Małgorzata Lech
SEKRETARIAT

tel. +48 58 347 20 65
e-mail: malgorzata.lech@pg.edu.pl
Ch. A pok. 40

Nauczyciele akademiccy

dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, prof. uczelni
Pełnomocnik Dziekana ds. programów studiów

Członek Zespołu ds. programu studiów na Politechnice Gdańskiej 

tel. +48 58 347 26 10
e-mail: donata.konopacka-lyskawa@pg.edu.pl
Ch. D pok. 25

dr hab. inż. Marek Lieder, prof. uczelni
Opiekun naukowy Naukowego Koła Chemików Wydziału Chemicznego

tel. +48 58 347 16 88
e-mail: marek.lieder@pg.edu.pl
Ch. A pok. 31

dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. uczelni
Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

tel. +48 58 347 13 65
e-mail: justyna.luczak@pg.edu.pl
Ch. A pok. 36

dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni

tel. +48 58 347 23 52
e-mail: annjurek@pg.edu.pl
Ch. A pok. 30

dr inż. Robert Aranowski, prof. uczelni

tel. +48 58 347 24 37
e-mail: robert.aranowski@pg.edu.pl
Ch. A pok. 44

dr inż. Iwona Hołowacz, prof. uczelni

tel. +48 58 347 29 10
e-mail: iwona.holowacz@pg.edu.pl
Ch. D pok. 23

dr inż. Iwona Cichowska-Kopczyńska

tel. +48 58 347 18 69
e-mail: iwona.kopczynska@pg.edu.pl
Ch. A pok. 41 A

dr inż. Karolina Kucharska

tel. +48 58 347 20 58
e-mail: karolina.kucharska@pg.edu.pl
Ch. C pok. 16 A

dr inż. Natalia Łukasik

tel. +48 58 347 17 29
e-mail: natalia.lukasik@pg.edu.pl
Ch. C pok. 9

dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska

tel. +48 58 347 12 29
e-mail: patrycja.makos@pg.edu.pl
Ch. A pok. 39

dr inż. Aleksandra Małachowska

tel. +48 58 347 26 37
e-mail: aleksandra.malachowska@pg.edu.pl
Ch. A pok. 32 A

dr inż. Andrzej Rogala

tel. +48 58 347 28 66
e-mail: androgal@pg.edu.pl
Ch. A pok. 25

dr inż. Piotr Rybarczyk

tel. +48 58 347 12 29
e-mail: piotr.rybarczyk@pg.edu.pl
Ch. A pok. 39

dr inż. Bartosz Szulczyński

tel. +48 58 347 12 29
e-mail: bartosz.szulczynski@pg.edu.pl
Ch. A pok. 39

dr inż. Izabela Wysocka

tel. +48 58 347 28 66
e-mail: izabela.wysocka@pg.edu.pl
Ch. A pok. 25

Pozostali pracownicy

dr inż. Aleksandra Grabowiec

tel. +48 58 347 22 69
e-mail: aleksandra.grabowiec@pg.edu.pl
Ch. A pok. 41 C

dr inż. Joanna Mioduska

tel. +48 58 347 22 69
e-mail: joanna.mioduska@pg.edu.pl
Ch. A pok. 41 C

mgr inż. Anna Grzegórska

tel. +48 58 347 13 90
e-mail: anngrze1@student.pg.edu.pl
Ch. A pok. 026

mgr inż. Mateusz Kotowski

tel. +48 58 347 29 81
e-mail: mateusz.kotowski@pg.edu.pl
Ch. C pok. 07

mgr inż. Krystyna Rybicka

tel. +48 58 347 24 51
e-mail: krystyna.rybicka@pg.edu.pl
Ch. A pok. 26

mgr inż. Jakub Smoliński

tel. +48 58 347 13 90
e-mail: jakub.smolinski@pg.edu.pl
Ch. A pok. 026

inż. Łukasz Pałys

tel. +48 58 347 16 92
e-mail: lukasz.palys@pg.edu.pl
Ch. C pok. 22

Tomasz Krzemiński

tel. +48 58 347 27 10
e-mail: tomkrzem@pg.edu.pl
Ch. D pok.14