Pracownicy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy
Wydział Chemiczny PG po zmroku

Wydział Chemiczny dba o odpowiedni dobór kadry, gwarantujący wysoki poziom badań naukowych i procesu dydaktycznego.

Wysokie kwalifikacje i dbałość o stały rozwój kadry stanowią gwarancję stworzenia kompetentnych zespołów, realizujących strategię rozwoju Wydziału i uczelni. Zasady zatrudniania są przedmiotem odpowiednich uregulowań na szczeblu uczelnianym, w formie uchwał Senatu, zarządzeń rektora oraz regulaminów.

Wydział Chemiczny zatrudnia łącznie 283 osoby na różnych stanowiskach, w tym: 178 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się 25 profesorów tytularnych, 63 doktorów habilitowanych, 80 doktorów i 10 magistrów oraz 105 pracowników obsługi administracyjno-technicznej.

Aktualności

  • 2021-02-05

    Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską, a Włochami CANALETTO

    Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań....

  • 2020-10-09

    Wytyczne dla pracowników Wydziału dotyczące postępowania w przypadkach związanych z objawami COVID-19

    W wypadku zaobserwowania u siebie objawów COVID-19 należy: powiadomić przełożonego telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo stosować się do  wytycznych (tel. 222-500-115) W wypadku uzyskania informacji o kontakcie z osobą chorą na COVID-19  należy: powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo stosować...