Pracownicy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy
Wydział Chemiczny PG po zmroku

Wydział Chemiczny dba o odpowiedni dobór kadry, gwarantujący wysoki poziom badań naukowych i procesu dydaktycznego.

Wysokie kwalifikacje i dbałość o stały rozwój kadry stanowią gwarancję stworzenia kompetentnych zespołów, realizujących strategię rozwoju Wydziału i uczelni. Zasady zatrudniania są przedmiotem odpowiednich uregulowań na szczeblu uczelnianym, w formie uchwał Senatu, zarządzeń rektora oraz regulaminów.

Wydział Chemiczny zatrudnia łącznie 283 osoby na różnych stanowiskach, w tym: 178 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się 25 profesorów tytularnych, 63 doktorów habilitowanych, 80 doktorów i 10 magistrów oraz 105 pracowników obsługi administracyjno-technicznej.

Aktualności