Komitety | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Komitety

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik (UP Lublin)
prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita (UPWr Wrocław)
prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW Warszawa)
prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala -Kałucka (UP Poznań)
prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek (PG Gdańsk)
prof. dr hab. Tadeusz Sikora (UE Kraków)
prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak (UR Kraków)
prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan (UR Rzeszów)
dr hab. inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak, prof. uczelni (SGGW Warszawa)
prof. UPP dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska (UP Poznań)
dr hab. inż. Magdalena Skotnicka (GUMED Gdańsk)
dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. uczelni (PG Gdańsk)
dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG (UM Gdynia)
dr hab inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, prof. uczelni (PG Gdańsk)
dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska, prof. uczelni (PG Gdańsk)
dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz, prof. uczelni (PG Gdańsk)
dr inż. Agnieszka Palka (UM Gdynia)

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk
Przewodnicząca Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ: dr inż. Monika Przeor
Sekretarz: dr inż. Agata Sommer
    mgr inż. Patryk Lichocki
Skarbnik: dr inż. Paweł Filipkowski
    mgr inż. Antoni Taraszkiewicz
Członkowie:
dr inż. Agnieszka Palka
dr inż. Karol Parchem
mgr inż. Adrianna Banach-Kopeć
mgr inż. Szymon Litewski
mgr inż. Marika Mróz
mgr inż. Anna Kościelak
mgr inż. Katarzyna Mazur
mgr inż. Karol Staszczyk
mgr inż. Klaudia Tiszbein
mgr inż. Piotr Krawczyk