Wymagania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wymagania

Wykłady plenarne: czas wystąpienia 30 minut, prezentację należy przygotować w programie Microsoft PowerPoint (plik *.ppt/pptx)

Komunikaty ustne: czas wystąpienia: doniesienie – 10 minut, prezentację należy przygotować w programie Microsoft PowerPoint (plik *.ppt/pptx) lub Adobe Acrobat Reader (plik *.pdf)

Sesja e-posterowej: czas prezentacji 5 minut, prezentację należy przygotować w programie Microsoft PowerPoint (plik *.ppt/pptx) lub Adobe Acrobat Reader (plik *.pdf)