Kontakt | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kontakt

Biuro konferencji:

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk 

e-mail: smkn2024@pg.edu.pl
tel. 58 347 16 98, 58 347 26 56

Przewodnicząca:
dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk
tel. 58 347 16 98

Sekretarz:
dr inż. Agata Sommer
tel. 58 347 21 59

mgr inż. Patryk Lichocki
tel. 58 347 10 70

Skarbnik:
dr inż. Paweł Filipkowski, prof. uczelni
tel. 58 347 24 56

mgr inż. Antoni Taraszkiewicz
tel. 58 347 24 56