Ważne daty | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Ważne daty

Ważne daty:

do 30 marca 2024 termin przedłużony do 15 kwietnia 2024 – zgłoszenie uczestnictwa

do 15 kwietnia 2024 – przesyłanie streszczeń wykładów plenarnych i komunikatów naukowych

do 30 kwietnia 2024 – przesyłanie pełnych tekstów prac do druku, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.

do 30 kwietnia 2024 – wniesienie opłaty konferencyjnej