Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności
 • 2023-01-19

  Nowe hybrydowe materiały budowlane, które zrewolucjonizują rynek

  Mgr inż. Izabela Malinowska, doktorantka w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. PG opracowała sposób otrzymywania i zastosowania trzyfunkcyjnych kompozytów bio-foto-magnetycznych. Opracowana farba bio-foto-magnetyczna charakteryzuje się wysoką aktywnością biobójczą przebadaną na...

 • 2023-01-18

  Mamy dwie kategorie naukowe A+

  Ogłoszono wyniki ewaluacji jednostek naukowych, czyli oceny jakości ich działalności naukowej w ramach prowadzonych dyscyplin naukowych. Kategorię A+ otrzymały dwie prowadzone na Wydziale Chemicznym dyscypliny: nauki chemiczne i inżynieria chemiczna. Otrzymane kategorie są spektakularnym sukcesem wszystkich pracowników Wydziału, dlatego składam Państwu serdecznie podziękowania...

 • 2023-01-16

  Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja 2023/2024

  9 stycznia rozpoczęła się akcja ankietyzacji – zgłaszania się kandydatów na promotorów doktorantów w Szkole Doktorskiej na r. ak. 2023/2024. Do 26 stycznia, nauczyciele akademiccy, którzy chcą pełnić funkcję promotora, mają możliwość wypełnienia i wysłania ankiety. Radzimy jednak nie czekać do ostatniej chwili ze składaniem ankiety, gdyż może ona zostać skierowana...

 • 2023-01-13

  Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie

  Komitet Chemii Analitycznej PAN po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej. Promotorzy i recenzenci prac, dziekani wydziałów i przewodniczący rad dyscyplin, w których była broniona praca mogą zgłaszać prace do konkursu. Nagrody  przyznawane  są  w  następujących siedmiu kategoriach:  za najlepszą  pracę w dziedzinie...