Patenty | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Patenty

 1. W. Wojnowski, S. Konieczny, B. Dręczewski, A. Herman: Sposób selektywnego chlorowania metylochlorosilanów. PL155571 (1991).
 2. S. Młodnicki, A. Baliński, K. Kluza, T. Olszowski, W. Wojnowski, S. Konieczny, A. Herman, B. Dręczewski: Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa. PL149422 (1991).
 3. S. Młodnicki, A. Baliński, K. Kluza, T. Olszowski, W. Wojnowski, S. Konieczny, A. Herman, B. Dręczewski: Self-hardening moulding or core sand. GB2202856 (1988).
 4. W. Wojnowski, K. Przyjemska, S. Konieczny, A. Karwiński, J. Stachańczyk, L. Luśniak-Lech, K. Piech: Sposób wytwarzania spoiwa krzemianowego zwłaszcza dla odlewnictwa. PL135579 (1986).
 5. W. Wojnowski, J. M. Nowak, J. Gaszkowski, M. Jaczewski, S. Konieczny, K. Sienkiewicz, P. Rościszewski: Sposób otrzymywania farby krzemianowo-cynkowej. PL122889 (1984).
 6. W. Wojnowski, J. Dul, Z. Lasocki: Sposób otrzymywania kopolimerów organiczno-krzemoorganicznych. PL118111 (1983).
 7. W. Wojnowski, J. Pikies: Sposób otrzymywania trójalkoksyanilidosilanów. PL114532 (1982).
 8. W. Wojnowski, E. Felcyn: Otrzymywanie tetrakis-(2-organoksyetoksy)-silanów. PL112500 (1982).
 9. W. Wojnowski, J. Pikies: Sposób otrzymywania alkoksyanilidosilanów. PL112448 (1982).
 10. W. Wojnowski, M. Wojnowska: Sposób otrzymywania organoksysilanoli. PL111500 (1981).
 11. W. Wojnowski, S. Konieczny: Sposób otrzymywania nowych organoksyacyloksysilanów. PL93241 (1977)
 12. W. Wojnowski, J. Prejzner: Sposób otrzymywania aminowych pochodnych organoksysilanotioli. PL80720 (1976).
 13. W. Wojnowski, J. Prejzner: Sposób otrzymywania pseudochlorowcowych pochodnych silanu. PL81308 (1976).
 14. D. Zawistowska, P. Rościszewki, W. Wojnowski, K. Bartosiak: Silikonowy, nie wymagający wygrzewania środek do impregnacji wodo- i kwasoodpornej. PL74205 (1975).
 15. W. Wojnowski, M. Wojnowska: Sposób odwadniania rozpuszczalników. PL66341 (1972).
 16. W. Wojnowski, A. Falkowski, M. Czajnik: Sposób bezpośredniego otrzymywania dwusiarczku krzemu. PL47240 (1962).
 17. W. Wojnowski, R. Piękoś: Sposób wytwarzania trójalkoksysilanotioli. PL46366 (1961).
 18. G. Kupryszewski, W. Wojnowski: Sposób wytwarzania estrów fenylowych i tiofenylowych kwasów chlorowcooctowych. PL45490 (1961).
 19. B. Liberek, G. Kupryszewski, W. Wojnowski: Sposób wytwarzania estrów fenylowych i tiofenylowych kwasu 2,4-dwuchlorofenoksyoctowego. PL45489 (1960).
 20. W. Rodziewicz, Z. Michałowski, J. Prejzner: Odczynnik do wykrywania i oznaczania wody. PL43338 (1960).
 21. W. Rodziewicz, J. Dobrowolski, W. Wojnowski: Catalytic method for obtaining pentachlorophenol from phenol. US2938059 (1960).
 22. W. Rodziewicz, J. Dobrowolski, W. Wojnowski: Catalytic method for obtaining pentachlorophenol from phenol. AU224171 (1959).
 23. W. Rodziewicz, J. Dobrowolski, W. Wojnowski: Katalityczny sposób otrzymywania pięciochlorofenolu z fenolu. PL40540 (1957).