Publikacje w materiałach recenzowanych | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Publikacje w materiałach recenzowanych

2022

 1. M. Jouyandeh, S.M. Sajadi, F. Seidi, S, Habibzadeh, M.T. Munir, O. Abida, S. Ahmadi, D. Kowalkowska-Zedler, M. Rabiee, G. Heidari, M. Hassanpour, E.N. Zare, M.R. Saeb: Metal nanoparticles-assisted early diagnosis of diseases. OpenNano 8 (2022) 100104, doi: 10.1016/j.onano.2022.100104.
 2. H. Shokrani, A. Shokrani, M. Jouyandeh, F. Seidi, F. Gholami, S. Kar, M. Tajammal Munir, D. Kowalkowska-Zedler, P. Zarrintaj, N. Rabiee, M. Reza Saeb: Green Polymer Nanocomposites for Skin Tissue Engineering. ACS Applied Bio Materials 5 (2022) 2107-2121, DOI: 10.1021/acsabm.2c00313
 3. P. Marinova, S. Nikolova, A. Dołęga, A. Ahmedova: Crystal Structure of N-(2-Benzoyl-4,5-dimethoxyphenethyl)-2-phenylacetamide. Molbank 2022(2) (2022) M1376, doi: 10.3390/M1376.
 4. A. Herman: Chemistry of Diatomic Molecules and Its Relevance to Natural Science, Nanoscience, and Nanotechnology. in: Topics in Nanoscience. World Scientific, 2022, doi:10.1142/12419-vol2.

2019

 1. J. Chojnacki, A. Dołęga, S. Konieczny, A. Konitz, A. Okuniewski (red.), J. Pikies, A. Pladzyk, Ł. Ponikiewski, M. Walewski, A. Wiśniewska: Chemia ogólna i nieorganiczna. Ćwiczenia rachunkowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2019. ISBN:978-83-7348-795-6.
 2. V. Starodub, T. Starodub, J. Chojnacki: Fizykochemia materiałów współczesnej elektroniki i spintroniki. PWN 2019. ISBN:9788301207342.
 3. K. Suchojad, A. Dołęga, A. Adamus-Grabicka, E. Budzisz, M. Małecka: Crystal structures of (E)-3-(4-hy­droxy­benzyl­idene)chroman-4-one and (E)-3-(3-hy­droxy­benzyl­idene)-2-phenyl­chroman-4-one. Acta Cryst. E 75 (2019) 1907-1913, doi:10.1107/S2056989019015639.

2018

 1. W. Przychodzeń, J. Chojnacki: Crystal structure of eight- and ten-membered cyclic bisanisylphosphonothioyl disulfanes and comparison with their P-ferrocenyl analogues. Acta Cryst. E 74 (2018) 212-216, doi:10.1107/S2056989018001068.

2017

 1. A. Dołęga: Składniki mineralne. W: Chemia żywności, tom 1: Główne składniki żywności. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Sikorskego, H. Staroszczyk, PWN, Warszawa 2017, 67-102. ISBN:9788301196257.

2016

 1. A. Herman: The Ellenbogen's "Matter as Software" Concept for Quantum Computer Implementation: IV. The X@C60 Molecular Building Blocks (MBBs) and Computing System Lifetime Estimation. Quantum Matter 5 (2016) 806–811, doi:10.1166/qm.2016.1387.
 2. A. Herman: The Ellenbogen's "Matter as Software" Concept for Quantum Computer Implementation: III. Selection of X@C60 Molecular Building Blocks (MBBs) for Tip-Based Nanofabrication (TBN) of Trapped Neutral Atom Quantum Computing Devices. Quantum Matter 5 (2016) 697-703, doi:10.1166/qm.2016.1366.
 3. A. Herman: The Ellenbogen's "Matter as Software" Concept for Quantum Computer Implementation: II. Bonding Between the C60 and X@C60 Molecules as Available Molecular Building Blocks (MBBs) for Tip-Based Nanofabrication (TBN) of Quantum Computing Devices. Quantum Matter 5 (2016) 645-649, doi:10.1166/qm.2016.1358.

2015

 1. A. Herman: The Ellenbogen's "Matter as Software" Concept for Quantum Computer Implementation. C60 and X@C60 Molecules as Available Molecular Building Blocks (MBBs) for Tip-Based Nanofabrication (TBN) of Quantum Computing Devices. Quantum Matter 4 (2015) 69-83, doi:10.1166/qm.2015.1173.

2014

 1. A. Mietlarek-Kropidłowska, P. Mietlarek: Porównanie atrakcyjności zajęć chemicznych z wykorzystaniem doświadczeń chemicznych, eksperymentów w rzeczywistości rozszerzonej oraz multimediów dla uczniów gimnazjów. Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii (red. B. Sosińska –Kalata). Wydawnictwo SBP (2014) 133-151.

2013

 1. A. Mietlarek-Kropidłowska: Wzbogacona przyszłość edukacji?. Informatyka w Edukacji (Toruń) (2013) 114-124.
 2. A. Herman: Tip-Based Nanofabrication as a Rapid Prototyping Tool for Quantum Science and Technology. Rev. Theor. Sci. 1 (2013) 3-33, doi:10.1166/rits.2013.1002.
 3. M. Sikorska, J. Chojnacki: Bis(ammonium) zoledronate dihydrate. J. Crystallography (Hindawi) 2013 (2013) Manuscript ID 741483, 5 pages, doi:10.1155/2013/741483.
 4. B. Dmochowska, K. Sikora, J. Chojnacki, W. Wojnowski, A. Wiśniewski: N,N,N-Trimethyl-N-(methyl 5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranosid-5- yl)ammonium 4-methylbenzenesulfonate sesquihydrate. Acta Cryst. E 69 (2013) o1019-o1020, doi:10.1107/S1600536813014797.
 5. M. Zauliczny, R. Grubba, Ł. Ponikiewski and J. Pikies: Bis(diethylamido-κN)(diethylamine-κN)bis(2,6-diisopropylphenylamido-κN)zirconium(IV). Acta Cryst. E 69 (2013) m72, doi:10.1107/S160053681205115X.

2012

 1. S. Godlewska, H. Kelm, H.-J. Krüger, A. Dołęga: Bromidotetrakis(2-ethyl-1H-imidazole-κN3)copper(II) bromide. Acta Cryst. E 68 (2012) m1529, doi:10.1107/S1600536812047447.
 2. K. Baranowska, M. Bulman, A. Dołęga: (1H-Pyrazole-κN)bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-κ2O,S)cadmium. Acta Cryst. E 68 (2012) m1515, doi:10.1107/S1600536812047186.
 3. A. Mietlarek-Kropidłowska, J. Chojnacki and B. Becker: 1,3-Dibenzylimidazolidine-2-thione. Acta Cryst. E 68 (2012) o2521, doi:10.1107/S1600536812032655.
 4. A. Okuniewski: Hückel i Möbius – zjawisko aromatyczności dawniej i dziś. Wielowymiarowość i perspektywy nauki za progiem XXI wieku (2012) 319-332, doi:10.13140/2.1.3680.0802.
 5. H.B. Rode, J. Chojnacki, H.H. Otto: 3-(1,1-Dioxobenzo[d]isothiazol-3-ylamino)-5-nitro-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester. Acta Cryst. E 68 (2012) o2951-o2952, doi:10.1107/S1600536812038378.
 6. A. Mietlarek-Kropidłowska, J. Chojnacki: catena-Poly[[[bis(thiourea-κS)cadmium]-di-μ-thiocyanato-κ2N:S;κ2S:N] dihydrate]. Acta Cryst. E 68 (2012) m1051-m1052, doi:10.1107/S1600536812030267.
 7. M. Sikorska, M. Gazda, J. Chojnacki: Nickel alendronate. Acta Cryst. E 68 (2012) m820-m821, doi:10.1107/S1600536812022532.
 8. A. Mietlarek-Kropidłowska, J. Chojnacki, P. Wityk, M. Wieczór, B. Becker: N-(4-Methylpiperazin-4-ium-1-yl)dithiocarbamate sesquihydrate. Acta Cryst. E 68 (2012) o1717, doi:10.1107/S1600536812020521.
 9. A. Okuniewski, J. Chojnacki, B. Becker: 3,3′-Dibenzoyl-1,1′-dibenzyl-1,1′-(ethane-1,2-diyl)dithiourea. Acta Cryst. E 68 (2012) o619-o620, doi:10.1107/S1600536812002954.

2010

 1. A. Dołęga: Tri-tert-butoksysilanotiolanowe kompleksy cynku(II), kadmu(II) i kobaltu(II) jako modele koordynacji jonu cynku w miejscu aktywnym dehydrogenazy alkoholowej i niektórych innych enzymów. Wiad. Chem. 64 (2010) 389-411.

2009

 1. J. Chojnacki: Analiza strukturalna silanotiolanów. Zeszyty Naukowe PG, Seria CHEMIA 65 (616) (2009) 1-87.

2007

 1. A. Kropidłowska, A. Makocka, M. Miąskowski, J. T. Haponiuk, M. Strankowski: Manganese(II) silane­thiolates with chelating heterocyclic bases - examination of their influence on thermal properties of natural rubber vulcanizates. Annals of Polish Chemical Society (2007) 285-288.
 2. P. Wroczyński, M. Gnyba, A. Herman, R. Bogdanowicz: Synteza warstw diamentowych do zastosowań optoelektronicznych. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania. 48(9) (2007) 42-46.

2006

 1. М. М. Братичак, Т. І. Червінський, М. Б. Гагін, Я. Намєснік, A. Kропідловська (m. M. Bratyczak, T. I. Czervinskij, M. B. Gagin, J. Namieśnik, A. Kropidłowska): Структуроування Епокси-Олігоестерних Сумішей в Присутності Пероксидної Похідної Епоксидої Смоли ЕД-20. Украинский Химический Журнал (Ukrainian Chem. J.) 72 (2006) 58-63.

2005

 1. W. Domańska, J. Chojnacki, J. Pikies: Compound: bis(triethylphosphine)nickel(II) chloride. Private Communication (2005) 1078.

2003

 1. B. Becker: Silanethiolates - synthesis, properties and structures. Ann. Pol. Chem. Soc. 2 (II) (2003) 440-445.
 2. P. Wroczyński, A. Herman: "Car-Parrinello molecular dynamics" jako kluczowe narzędzie informatyczne w badaniach syntezy cienkich warstw diamentowych metodą PA CVD. Zesz. Nauk. Wydz. ETI PG (Technologie informacyjne seria 1) 2 (2003) 591-596.

1994

 1. Praca Zbiorowa Pod Redakcją Z. E. Sikorskiego, W. Wojnowski: Składniki mineralne - rozdział 4 w książce pt. "Chemiczne i Funkcjonalne Właściwości SkładnikówŻywności". WNT Warszawa, wyd.1(1994); wyd. II (1996) (1994) 76 - 92.

1989

 1. W. Wojnowski, S. Konieczny, B. Dręczewski, A. Herman: Otrzymywanie chlorometylotrichlorosilanu-prekursora nowej grupy promotorów adhezji. Przemysł Chemiczny 68 (1989) 409-411.
 2. W. Wojnowski, S. Konieczny: α-funkcyjne silany - nowa grupa środków sprzęgających. Polimery 34 (1989) 389-392.

1987

 1. B. Becker, R. Corriu, C. Guerin, B. Henner: Catalytic preparation of oligomeric polysilanes. Polymer Prepr. (Am.Chem. Soc. Div. Polym. Chem.) 28 (1987) 409-410.

1986

 1. W. Wojnowski, B. Dręczewski, A. Herman, T. Olszowski: Możliwości modyfikacji struktury α-funkcyjnych środków sprzęgających stosowanych w procesach odlewniczych. Metalurgia 34 (1986) 19-25.

1982

 1. L. Luśniak-Lech, A. Karwiński, J. Stachańczyk, K. Piech, W. Wojnowski, K. Przyjemska: Właściwości technologiczne spoiwa krzemianowego kopolimerowego (spoiwo SIKOP). Prace Instytutu Odlewnictwa, Kraków 4 (1982) 326-336.

1974

 1. W. Rodziewicz, Z. Matysikowa, E. Kowalik, R. Piosik: Badanie poziomu wiedzy chemicznej z zakresu szkoły średniej wśród studentów I roku. Życie Szkoły Wyższej 2 (1974) 3.

1973

 1. A. Snopek, Z. Felendżer I J. Pikies: Metody selektywnego trawienia wielowarstwowych struktur oporowych. Elektronika 14 (1973) 474-476.

1971

 1. W. Wojnowski: Badania przebiegu i produktów alkoholizy dwusiarczku krzemowego (rozprawa habilitacyjna). Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Chemia XXII 172 (1971) 1-42.

1970

 1. M. Wojnowska, W. Wojnowski: O otrzymywaniu trójalkoksy- i trójaryloksysilanów. Roczniki Chemii 44 (1970) 1019-1023.
 2. W. Wojnowski, M. Wojnowska: Badania alkoholizy SiS2 . V. Zastosowanie dwusiarczku krzemowego jako środka odwadniającego. Roczniki Chemii 44 (1970) 2041-2043.
 3. M. Wojnowska, W. Wojnowski: Cienkowarstwowa chromatografia związków nieorganicznych na żelu krzemionkowym związanym agar-agarem. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Chemia XX 161 (1970) 105-108.

1969

 1. W. Rodziewicz, I. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski: Oznaczanie fenoli metodą kinetyczną. IV. Roztwory fenoli w propandiolu-(1,3). Chemia Analityczna 14 (1969) 55.
 2. W. Rodziewicz, Z. Michałowski: o-Chlorofenoksyizotiocyjanianosilany. I. Otrzymywanie i własności o-chlorofenoksyizotiocyjanianosilanów. Roczniki Chemii 43 (1969) 31.
 3. W. Rodziewicz, Z. Michałowski: o-Chlorofenoksychlorosilany. II. Widma w podczerwieniu o-chlorofenoksychlorosilanów. Roczniki Chemii 43 (1969) 267.
 4. W. Rodziewicz, Z. Michałowski: o-Chlorofenoksyizotiocyjanianosilany. II. Widma w podczerwieni fenoksy- i o-chlorofenoksyizotiocyjanianosilanów. Roczniki Chemii 43 (1969) 465.
 5. W. Rodziewicz, K. Grzędzicki: Radiograwimetryczne oznaczanie potasu w obecności uranu i toru. Chemia Analityczna 14 (1969) 1243.

1968

 1. W. Rodziewicz, Z. Michałowski: o-Chlorofenoksychlorosilany. I. Otrzymywanie i własności o-chlorofenoksychlorosilanów. Roczniki Chemii 42 (1968) 197.
 2. W. Rodziewicz, I. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski: Oznaczanie fenoli metodą kinetyczną. I. Roztwory fenoli w wodzie. Chemia Analityczna 13 (1968) 783.
 3. W. Rodziewicz, I. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski: Oznaczanie fenoli metodą kinetyczną. II. Roztwory fenoli w alkoholu etylowym. Chemia Analityczna 13 (1968) 1067.
 4. W. Rodziewicz, I. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski: Oznaczanie fenoli metodą kinetyczną. III. Roztwory fenoli w glikolu etylenowym. Chemia Analityczna 13 (1968) 1305.
 5. M. Wojnowska, W. Wojnowski: Reakcje arylowych estrów kwasu ortokrzemowego ze związkami Grignarda. I. Reakcja bromku etylowomagnezowego z czterofenoksysilanem. Roczniki Chemii 42 (1968) 1199-1205.

1967

 1. W. Rodziewicz, K. Grzędzicki: Radiograwimetryczne oznaczanie potasu. I. Oznaczanie potasu w minerałach. Chemia Analityczna 12 (1967) 49.
 2. W. Rodziewicz, Kazimierz Grzędzicki: Radiograwimetryczne oznaczanie potasu. II. Warunki strąceniowego wydzielania potasu. Chemia Analityczna 12 (1967) 273.

1966

 1. W. Rodziewicz, H. Smagowski: Równowagi kwasowo - zasadowe w nitroalkanach. I. Spektrofotometryczne badanie względnych mocy zasadowych jednopodstawionych pochodnych aniliny w środowisku nitrometanu. Roczniki Chemii 40 (1966) 511-519.
 2. W. Rodziewicz, Z. Kokot: Potencjometryczne miareczkowanie jednopodstawionych pochodnych aniliny w czteroalkoksysilanach. Chemia Analityczna 11 (1966) 175-179.
 3. W. Rodziewicz, H. Smagowski: Równowagi kwasowo-zasadowe w nitroalkanach. II. Spektrofotometryczne badanie względnych mocy zasadowych pochodnych aniliny w środowisku nitroetanu i 2-nitropropanu. Roczniki Chemii 40 (1966) 727.
 4. W. Rodziewicz, Z. Kokot: Reakcje zobojętniania w czteroalkoksysilanach. III. Spektrofotometryczne badania względnych mocy jednopodstawionych pochodnych aniliny w czteropropoksysilanie. Roczniki Chemii 40 (1966) 1109.
 5. W. Rodziewicz, Z. Kokot: Potencjometryczne miareczkowanie mieszanin jednopodstawionych pochodnych aniliny w czteroalkoksysilanach. Chemia Analityczna 11 (1966) 961.
 6. W. Rodziewicz, H. Smagowski: Równowagi kwasowo-zasadowe w nitroalkanach. III. Potencjometryczne badanie względnych mocy zasadowych pochodnych aniliny. Roczniki Chemii 40 (1966) 1369.

1965

 1. W. Rodziewicz, Z. Kokot: Reakcje zobojętniania w czteroalkoksysilanach. II. Spektrofotometryczne badania względnych mocy jednopodstawionych pochodnych aniliny w czteroetoksysilanie. Roczniki Chemii 39 (1965) 539-544.
 2. W. Wojnowski: Otrzymywanie dwusiarczku krzemu z żelazokrzemu. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Chemia VIII 58 (1965) 103-108.

1964

 1. W. Rodziewicz, Z. Bądkowska, H. Bentkowska: Hydroliza trójchloroetylosilanu w obecności wodorowęglanu i wodorosiarczynu sodowego. Roczniki Chemii 38 (1964) 11.
 2. W. Rodziewicz, Z. Kokot: Reakcje zobojętniania w czteroalkoksysilanach. I. Spektrofotometryczne badania względnych mocy jednopodstawionych pochodnych aniliny w czterometoksysilanie. Roczniki Chemii 38 (1964) 1733-1739.
 3. W. Wojnowski: Untersuchungen über die Alkoholyse des SiS2. III. Tri-sec-n-amoxysilanthiol. Roczniki Chemii 38 (1964) 115-116.
 4. W. Wojnowski: Badania alkoholizy dwusiarczku krzemu. IV. Identyfikacja grupy -SH trójalkoksysilano-tioli w widmie w podczerwieni. Roczniki Chemii 38 (1964) 1262-1268.

1963

 1. W. Rodziewicz, K. Grzędzicki: Radiometryczne oznaczanie jakościowe i ilościowe potasu w obecności amonu. Chemia Analityczna 8 (1963) 381.
 2. W. Rodziewicz, H. Bentkowska, Z. Bądkowska: Hydroliza trójchloroetylosilanu działaniem dziesięciowodnego siarczanu sodowego. Roczniki Chemii 37 (1963) 607.
 3. W. Rodziewicz, H. Bentkowska, I. Kwiatkowska: Hydroliza trójchloroetylosilanu działaniem pięciowodnego siarczanu miedziowego. Roczniki Chemii 37 (1963) 611.
 4. R. Korewa, W. Rodziewicz: Podwójne i kompleksowe sole dwuazoniowe. II. Rozpuszczalnośćsoli typu (ArN2)2MeCl6 i ( ArN2)2MeBr6. Roczniki Chemii 37 (1963) 615.
 5. W. Rodziewicz, R. Korewa: Podwójne i kompleksowe sole dwuazoniowe. I. Otrzymywanie nowych szeregów soli typu (ArN2)2MeCl6 i (ArN2)2MeBr6. Roczniki Chemii 37 (1963) 1387-1394.
 6. W. Rodziewicz, W. Wojnowski: O estrach etylowo-krezylowych kwasu ortokrzemowego. IV. Otrzymywanie z czterobromku krzemu. Roczniki Chemii 37 (1963) 933-939.
 7. W. Rodziewicz, W. Wojnowski: O estrach etylowo-krezylowych kwasu ortokrzemowego. V. Etoksy‑m‑krezoksysilany. Roczniki Chemii 37 (1963) 1311-1314.
 8. W. Rodziewicz, W. Wojnowski: O estrach etylowo-krezylowych kwasu ortokrzemowego. VI. Etoksy‑p‑krezoksysilany. Roczniki Chemii 37 (1963) 1621-1525.
 9. W. Rodziewicz, W. Wojnowski: O estrach etylowo-krezylowych kwasu ortokrzemowego. VII.Wpływ położenia podstawnika przy pierścieniu fenylowym na własnooci. Przydatność wzoru Tripathi dla obliczania napięcia powierzchniowego. Roczniki Chemii 37 (1963) 1397-1403.

1962

 1. W. Rodziewicz, H. Bentkowska: Hydroliza dwuchlorodwuetylosilanu wodą krystalizacyjną zawartą w pięciowodnym siarczanie miedzi. Roczniki Chemii 36 (1962) 285.
 2. W. Rodziewicz, S. Bernasik, K. Grzędzicki: Badanie wymiany atomów siarki w siarkosolach i wielosiarczkach z zastosowaniem S-35. Roczniki Chemii 36 (1962) 1361.
 3. G. Kupryszewski, W. Wojnowski: O estrach fenylowych i tiofenylowych kwasów chlorowcooctowych. Roczniki Chemii 36 (1962) 359-362.
 4. W. Rodziewicz, H. Masiakowski, W. Wojnowski: Krezoksychlorosilany. I. Otrzymywanie i własności o-krezoksychlorosilanów. Roczniki Chemii 36 (1962) 1021-1028.
 5. W. Wojnowski: O estrach etylowo-krezylowych kwasu ortokrzemowego. III. Wpływ rozpuszczalników na syntezę. Roczniki Chemii 36 (1962) 1477-1484.
 6. G. Kupryszewski, W. Wojnowski: Nowe estry 4,6-dwunitro-o-krezolu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku: Matematyka, Fizyka, Chemia 2 (1962) 143-144.
 7. W. Wojnowski: Etoksykrezoksysilany (autoreferat rozprawy doktorskiej). Wiadomości Chem. 62 (1962) 704-710.

1961

 1. B. Liberek, G. Kupryszewski, W. Wojnowski: Prosta metoda otrzymywania estrów fenylowych i tiofenylowch kwasu 2,4‑dwuchlorofenoksyoctowego. Roczniki Chemii 35 (1961) 737-739.
 2. W. Rodziewicz, W. Wojnowski: O chlorowaniu cztero-o-krezoksysilanu i dwuetoksydwu‑o‑krezoksysilanu. Roczniki Chemii 35 (1961) 1611-1620.

1960

 1. W. Rodziewicz, J. Prejzner, Z. Michałowski: Benzyloksychlorosilany. Roczniki Chemii 34 (1960) 483.
 2. W. Rodziewicz, W. Wojnowski: Estry mieszane kwasu ortokrzemowego z dwusiarczku krzemu. Roczniki Chemii 34 (1960) 843-847.
 3. W. Rodziewicz, W. Wojnowski: O estrach etylowo-krezylowych kwasu ortokrzemowego. I. Otrzymywanie i własności. Roczniki Chemii 34 (1960) 973-984.
 4. W. Rodziewicz, W. Wojnowski: O estrach etylowo-krezylowych kwasu ortokrzemowego. II. Widma absorpcyjne w ultrafiolecie. Roczniki Chemii 34 (1960) 1717-1724.

1959

 1. W. Rodziewicz, Z. Michałowski, J. Prejzner: Fenoksyizotiocyjanianosilany. Roczniki Chemii 33 (1959) 579.
 2. W. Rodziewicz, W. Wojnowski: Własności, otrzymywanie i zastosowanie pięciochlorofenolu. Przemysł Chem. 38 (1959) 146-150.

1958

 1. W. Rodziewicz, J. Dobrowolski, W. Wojnowski: O chlorowaniu fenolu w obecności telluru i jego związków. Przemysł Chem. 37 (1958) 645-648.

1957

 1. J. Szychliński, W. Rodziewicz: Działanie czterochlorku krzemu na chloreton. Roczniki Chemii 31 (1957) 109.
 2. W. Rodziewicz, J. Prejzner: Otrzymywanie sześciofenoksydwusiloksanu metodą hydrolizy chloroestrów fenylowych kwasu ortokrzemowego wodą krystalizacyjną zawartą w Na2SO4·10H2O. Roczniki Chemii 31 (1957) 525.

1955

 1. W. Rodziewicz: Otrzymywanie estrów kwasu ortokrzemowego w fazie gazowej. Roczniki Chemii 29 (1955) 284.

1954

 1. W. Rodziewicz, J. Szychliński: Zastosowanie kwasu chloroołowiowego do bezpośredniego wykrywania jonu potasowego. Roczniki Chemii 28 (1954) 657.

1953

 1. W. Rodziewicz, J. Szychliński: Synteza chloroołowianów niektórych amin organicznych. Roczniki Chemii 27 (1953) 181.
 2. W. Rodziewicz, T. Jasiński: O eterach etylowo-fenylowych kwasu ortokrzemowego. Roczniki Chemii 27 (1953) 332.

1947

 1. W. Rodziewicz: Zmiany rozmieszczania pierwiastków w ostatnim periodzie ich układu. Przegląd Chemiczny 5 (1947) 182.