Klaster Usług Środowiskowych, Technologii Pozyskiwania Biogazu i Substancji Odżywczych (COASATAL Biogas) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Klaster Usług Środowiskowych, Technologii Pozyskiwania Biogazu i Substancji Odżywczych (COASATAL Biogas)

Klaster Usług Środowiskowych, Technologii Pozyskiwania Biogazu i Substancji Odżywczych

Akronim projektu: COASATAL Biogas

Program finansujący: Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa

Instytucja: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk

Okres realizacji: 1.0.2018 – 31.12.2021

Budżet projektu: 1.6 M €

Finansowane przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji I Nauki, Politechnikę Gdańską

Kierownik projektu: dr inż. Robert Aranowski

Realizowany w: Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

Strona projektu: https://www.coastal-biogas.com

Instytucje zewnętrzne biorące udział w projekcie:

 • Agency for Renewable Resources – koordynator projektu (Niemcy)
 • Baltic Energy Innovation Centre (Szwecja)
 • Gdańsk University of Technology (Polska)
 • Lithuanian Energy Institute (Litwa)
 • Rostock University(Niemcy)
 • Roskilde University (Dania)

Typ zgłoszenia: Fundusz Strukturalny

Cel projektu:

Głównym celem projektu COASTAL Biogas jest dostarczenie rozwiązań, bazujących na fermentacji metanowej w przybrzeżnych rejonach w celu walki z eutrofizacją, przyczynianie się do przejścia na biologiczną gospodarkę o obiegu zamkniętym jak również wspieranie dobrobytu.

 • Projekt dotyczy eliminacji substancji odżywczych z Morza Bałtyckiego. Usunięcie wyrzuconych wodorostów z brzegu przeciwdziała eutrofizacji.
 • Biomasa morska zostanie użyta jako kosubstrat w fermentacji metanowej. Ponadto powstałe pozostałości fermentacyjne mogą zastąpić nawozy mineralne jednocześnie zamykając obieg substancji odżywczych.
 • Powstały biogaz wykorzystany jest do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz biopaliw.

Wyzwania:

Eutrofizacja ma zarówno konsekwencje ekologiczne, jak i społeczne i jest jednym z największych problemów środowiskowych na Morzu Bałtyckim. Jednocześnie występuje potrzeba zmiany z społeczeństwa opartego na paliwach kopalnych na zrównoważone oparte na bio rozwiązaniach.

Główne wyniki projektu:

 • Wsparcie transgranicznego rozwoju i transferu technologii kofermentacji trawy morskiej.
 • Opracowanie wsparcia decyzyjnego i zestawów szkoleniowych dla operatorów biogazowni, społeczności, władz a także firm sprzątających, rolników i firm zajmujących się gospodarką odpadami itp.
 • Ulepszenie procesu fermentacji metanowej trawy morskiej i wykorzystanie pofermentu w południowym regionie Morza Bałtyckiego.