Badania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

Tematyką naszych badań oraz działalności naukowej są Proekologiczne i Odnawialne Źródła Energii:

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

  • Eksperymentalne, teoretyczne i numeryczne badanie konwekcji swobodnej od obiektów o różnej geometrii
  • Badanie przewodzenia ciepła w stanach ustalonych i nieustalonych pod kątem wyeliminowania oporu kontaktowego i opracowania metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła
  • Badanie charakterystyk krzemowych ogniw fotowoltaicznych
  • Opracowanie technologii recyklingu czystego krzemu ze zużytych lub uszkodzonych ogniw/modułów PV
  • Badanie różnych nośników odnawialnych źródeł energii: biogazu, wodoru, energii słonecznej oraz urządzeń do ich konwersji, magazynowania i wykorzystania (kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, ogniw paliwowych, generatorów wiatrowych, pomp ciepła)
  • Badania numeryczne zjawisk konwekcji swobodnej i innych rodzajów wymiany ciepła oraz zagadnień przepływowych w aparatach i instalacjach przemysłowych, obiektach budowlanych i urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii
  • Recykling materiałowy zużytych opon samochodowych
  • Zastosowanie materiałów zmieniających fazę (PCM) jako akumulatorów energii
  • Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach przemysłowych