#Doktoranci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie

grafika tematyczna

Komitet Chemii Analitycznej PAN po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej. Promotorzy i recenzenci prac, dziekani wydziałów i przewodniczący rad dyscyplin, w których była broniona praca mogą zgłaszać prace do konkursu.

Nagrody  przyznawane  są  w  następujących kategoriach: 

Rozstrzygnięcie konkursów w ramach projektu grantowego OPUS 19 (nr UMO-2020/37/B/ST4/02886)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydata na stanowisko Doktorant Stypendysta w ramach projektu grantowego, pt. Jednorazowe pieluchy dziecięce: monitorowanie wybranych związków toksycznych poprzez zastosowanie nowych metod analitycznych (nr UMO-2020/37/B/ST4/02886) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 19. Nazwisko wybranego Stypendysty zawarte jest w załączonym protokole. 

Rozstrzygnięcie konkursu Student-stypendysta (KBMiM)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Laureatką otwartego konkursu ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2023 r. na stanowisko stypendysta/doktorant w projekcie badawczym OPUS-21 Narodowego Centrum Nauki (NCN) pt.: „Mechanizm tworzenia biofilmu przez uropatogenne bakterie E. coli produkujące fimbrialną adhezynę Dr - badania zmian proteomu i metabolomu w warunkach hodowli statycznej i dynamicznej”, realizowanym w ramach umowy UMO-2021/41/B/NZ6/03088, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Rafał Piątek została Pani mgr inż. Michalina Nagórka.

Student-stypendysta (KBMiM)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii poszukuje studenta III stopnia kształcenia na stanowisko Student-stypendysta na okres 10 miesięcy do realizacji poszczególnych zadań projektu badawczego OPUS-21 Narodowego Centrum Nauki (NCN): „Mechanizm tworzenia biofilmu przez uropatogenne bakterie E. coli produkujące fimbrialną adhezynę Dr - badania zmian proteomu i metabolomu w warunkach hodowli statycznej i dynamicznej”.

Konkurs o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej

grafika tematyczna
Stały rozwój nowych technologii, które jednocześnie mają pozytywny wpływ na środowisko, to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Pomysły na ich wykorzystanie są poszukiwane w nowej edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej.

Po raz 28., a drugi w nowej formule, firma Siemens i Politechnika Warszawska organizują konkurs, którego misją jest wspieraniu rozwoju i osiągnięć studentów oraz młodych naukowców.

Zaproszenie na finał 7. edycji Konkursu PZPTS na najlepszą pracę dyplomową

grafika tematyczna
Zapraszamy na finał siódmej edycji Konkursu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych na najlepszą pracę dyplomową z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych.

Finał Konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się podczas gali, w dniu 19 grudnia 2023 r., która rozpocznie się o godz. 16:00, na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, w Audytorium 1.4, budynek nr 5 „Chemia C”.

Po części oficjalnej zapraszamy na uroczysty koktajl.

Kontakt:
R.S.V.P.: Paweł Krukowski
e-mail: office@tworzywa.org.pl
tel.: (22) 828 04 13

Subskrybuj #Doktoranci