Zarządzenia Dziekana Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana 4_2020 _289WCH2020_ z dnia 15 maja 2020.pdf

Dotyczy: zasad przyznawania nagród za publikacje naukowe oraz patenty na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2020 roku.

Pobierz

Zarządzenie Dziekana nr 3_2020 L.Dz. 240_WCH_2020 z dnia 17.04.2020.pdf

Dotyczy: rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie zdalnym

Pobierz

Zarządzenie Dziekana nr 2_2020 L. dz. 227_WCH_2020 z dnia 07.04.2020.pdf

Dotyczy: wprowadzenia Nagrody imienia Profesora Jacka Namieśnika za wyjątkową działalność o charakterze prorozwojowym na rzecz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Pobierz

Zarządzenie Dziekana nr 1_2020 L. dz. 186_WCH_2020 z dnia 19.03.2020 - eNauczanie.pdf

Dotyczy: realizacji zajęć dydaktycznych w systemie zdalnym na platformie eNauczanie PG realizowanych w semestrze letnim 2019/2020 r.

Pobierz

Zarządzenie Dziekana nr 1_2019 L.Dz. 681 z dnia 05.11.2019.pdf

Dotyczy: powołania Dziekańskiej Komisji ds. Projektów i wprowadzenia obowiązkowego dla wszystkich pracowników, przygotowujących projekty o wartości powyżej 1 000 000 zł oraz projekty Unijne, Międzynarodowe i inne o rozbudowanej sprawozdawczości (z wyłączeniem projektów NCN krajowych oraz Badań Zleconych), zgłoszenia informacji o zakresie projektu

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 1158_WCH_2014 z dnia 25.11.2014 PZP.pdf

Dotyczy: wprowadzenia REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PODLEGAJĄCYCH ZE STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ (z wyłączeniem środków pochodzących z programów operacyjnych UE i umów międzynarodowych)

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 1108_WCH_2005 z dnia 15.05.2005r..pdf

dotyczy: bezpieczeństwa mienia WCh

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 1021_WCH_04 z dnia 02.09.2004r..pdf

dotyczy: spraw organizacyjnych związanych z obsługą dydaktyki oraz prac naukowo-badawczych

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 1015_WCH_2014 z dnia 09.10.2014r..pdf

Dotyczy: wprowadzenia PROCEDURY WYDZIAŁOWEJ NR 7 Ochrona własności intelektualnej, której celem jest przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 921_WCH_2010 z dnia 14.06.2010..pdf

dotyczy: opisywania dokumentów finansowych na fakturach VAT, rachunkach, rachunkach do umów i o dzieło oraz innych dokumentach finansowych potwierdzających poniesienie wydatku przez Politechnikę Gdańską

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 478_WCH_03 z dnia 08.04.2003r..pdf

dotyczy: rozliczenia grantów KBN, Fundacji Nauki Polskiej (MILAB), oraz innych umów o podobnym charakterze

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 435_WCH_03 z dnia 24.03.2003r..pdf

dotyczy: Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 362_WCH_03 z dnia 14.03.2003r..pdf

W nawiązaniu do pisma Prorektora Politechniki Gdańskiej (kopia w załączeniu) zwracam się z gorącą prośbą o PRZYPOMNIENIE pracownikom Katedry/Zakładu o obowiązkach wynikających z Regulaminu oraz Kodeksu Pracy (Art. 100. § 2.)

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 305_WCH_2005 z dnia 02.03.2005r..pdf

dotyczy: zmian w Zarządzeniu Dziekana w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 275_WCH_14 z dnia 2014.03.05r..pdf

dotyczy: prowadzenia i rozliczenia NCN, MNiSZW, NCBiR, FNP, Unijnych, Międzynarodowych oraz innych o podobnym charakterze

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 211_WCH_08 z dnia 04.02.2008r..pdf

dotyczy: organizacji obsługi procesu dydaktycznego oraz prac naukowo-badawczych przez pracowników administracji i zaplecza technicznego

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 204_WCH_08 z dnia 05.02.2008r..pdf

dotyczy: zakazu mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 131_WCH_03 z dnia 29.01.2003r..pdf

W związku z zaostrzeniem przepisów wewnętrznych dotyczących Zamówień Publicznych (Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej Nr 28/2002 z dnia 30.12.2002r. - w załączeniu) całkowitej zmianie ulegają dotychczasowe zasady realizowania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 119_WCH_2016 z dnia 29.01.2016.pdf

Dotyczy: określenia zasad powoływania i odwoływania oraz zakresu kompetencji i obowiązków opiekuna roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 104_WCH_14 z dnia 27.01.2014_Kwit_magazynowy-2.doc

ałącznik na podstawie którego będą wydawane odczynniki oraz inne materiały z międzyuczelnianych magazynów chemicznych (kwit magazynowy)

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 102_WCH_2011 z dnia 21.01.2011.pdf

dotyczy: ustalenia trybu wydatkowania środków finansowych w ramach działalności statutowej, badań własnych, badań zleconych i prac rozwojowych, grantów krajowych i unijnych oraz innych

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 96_WCH_03 z dnia 26.01.2004r..pdf

dotyczy: zamówień na dostawy (aparatury, materiałów itp.), usługi oraz roboty budowlane

Pobierz

Regulamin oraz struktura organizacyjna Hal Technologicznych Wydziału Chemicznego PG.pdf

Regulamin oraz struktura organizacyjna Hal Technologicznych Wydziału Chemicznego PG z dnia 2009.05.06

Pobierz